-Γράφει η Αλεξοπούλου Βασιλική-


Το βοήθημα «Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία» του Αντώνη Σαχπεκίδη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, είναι ένας θησαυρός για την ανάλυση και επεξεργασία των αρχαίων ελληνικών αδίδακτων κειμένων. Το βοήθημα περιλαμβάνει 200 θέματα από την αρχαία αττική πεζογραφία, δηλαδή αποτελεί ένα ανθολόγιο από όλα τα κλασικά πεζά κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας. http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=1212&LANG=GR

Στα κείμενα αυτά δίνεται από το συγγραφέα μία πλήρης συντακτική αναγνώριση, καθώς και μεταφραστικές και γραμματικές παρατηρήσεις. Επιπλέον, ορίζονται ασκήσεις εμπέδωσης, που αφορούν σε χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις. Σε αυτές τις ερωτήσεις, η απάντηση βρίσκεται στο ένθετο βιβλίο που διατίθεται εντελώς δωρεάν με το κυρίως βοήθημα. Έπειτα, σε κάθε άγνωστο κείμενο γίνεται επανάληψη σε ένα συντακτικό φαινόμενο, που τονώνει τη μνήμη των μαθητών μέσω σχεδιαγραμμάτων και παραδειγμάτων.

Παράλληλα, ο συγγραφέας φροντίζει να παραθέσει μικρά μυστικά σύνταξης και ασκήσεις προσομοίωσης με αυτές των εξετάσεων, ούτως ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με το πνεύμα των διαγωνισμάτων. Εκτός των άλλων, ο Σαχπεκίδης σταχυολογεί ένα σημαντικό αριθμό παράλληλων κειμένων στα οποία συναντάμε συντακτικά φαινόμενα που βρίσκονται υπό εξέταση.

Το ένθετο βιβλίο, που αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από τις λύσεις των ασκήσεων και τις μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων, έχει πολύ βοηθητικό ρόλο, καθώς περιλαμβάνει βασικό λεξικό της Αττικής διαλέκτου. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές του Λυκείου έρχονται σε επαφή με λέξεις που συναντούν συχνά στα αδίδακτα κείμενα. Έπειτα, ο κατάλογος με τα 180 ανώμαλα ρήματα συμβάλλει στην εκμάθηση των αρχικών χρόνων των ρημάτων και στην κλίση τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό το ένθετο, για να αντλήσουν υλικό από τις 1000 ασκήσεις συντακτικού ή για να εντοπίσουν πίνακες με διαγράμματα, που θα διευκολύνουν τους μαθητές στην αποστήθιση των συντακτικών φαινομένων.

Καταληκτικά, το παρόν βοήθημα δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό στη διδασκαλία του δύσκολου μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, αλλά ως θεματογραφία περιλαμβάνει μηνύματα που μεταδίδουν αξίες στο μυαλό και στην ψυχή των νέων και είναι πρότυπα ανθρωπιάς και πολιτισμού. Κοντολογίς, το συγκεκριμένο ανθολόγιο κειμένων, πέρα από τη χρηστική του αξία, θα σας μυήσει στον κόσμο των Αρχαίων Ελλήνων.