-Γράφει η Αλεξοπούλου Βασιλική-


Το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Λυσία Υπέρ Μαντιθέου» της Β΄Λυκείου, από την ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών σπουδών, είναι ένα πλήρες και εύχρηστο βοήθημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.(http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=1465&LANG=GR)

Οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού, ο Αντώνης Σαχπεκίδης και ο Ιωάννης Ισαακίδης, ακολουθούν την οργάνωση του σχολικού βιβλίου και αναλύουν τον ρητορικό λόγο του Λυσία αφορμώμενοι από τα 4 μέρη (προοίμιο, διήγησις, πίστις και επίλογος).

Ξεκινώντας με ερωτήσεις εισαγωγής, οι συγγραφείς παραπέμπουν στις σελίδες του σχολικού βιβλίου, ούτως ώστε να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ βοηθήματος – βιβλίου. Στη συνέχεια, παρέχεται το αρχαίο κείμενο με πιστή απόδοσή του στη νέα ελληνική, πράγμα που διευκολύνει τους μαθητές στη μετάφραση. Το κείμενο, επιπλέον, αποδίδεται και με νοηματική σειρά, γεγονός που διευκολύνει τα παιδιά να καταλάβουν τη δύσκολη και μακροπερίοδη σκέψη των ρητόρων. Ακολουθεί πλήρης γραμματική αναγνώριση των λέξεων του αρχαιοελληνικού κειμένου και λεξικολογική επεξεργασία με ομόρριζα στη νέα ελληνική. Στο βοήθημα περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες με τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων και χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο που βρίσκονται οι ρηματικοί τύποι στο αρχαίο κείμενο.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρέχεται από τους συγγραφείς συντακτική ανάλυση των όρων του κειμένου και χαρακτηρισμός των κύριων και δευτερευουσών προτάσεων ανά περίοδο. Ακολουθούν στο τρίτο τμήμα τα ερμηνευτικά – πραγματολογικά σχόλια, που εντάσσουν μαθητές-εκπαιδευτικούς στο ιστορικό, χρονικό, κοινωνικό πλαίσιο του κειμένου.

Επιπροσθέτως, σταχυολογούνται τα ρητορικά επιχειρήματα που επικαλείται ο Μαντίθεος, καθώς και τα ρητορικά ήθη και πάθη. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη δομή ενός ρητορικού λόγου και γνωρίζουν τα αντικειμενικά πειστήρια, με τα οποία ο ρήτορας πείθει το ακροατήριό του.

Τέλος, το βοήθημα απαντά στις ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου και σε ερωτήσεις αυτενέργειας που δίνονται από τους Σαχπεκίδη και Ισαακίδη για περαιτέρω κατανόηση.

Βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου βοηθήματος αποτελούν τα Κριτήρια Αξιολόγησης, που προσομοιώνουν το σύστημα των εξετάσεων και αποτελούν ένα πρότυπο για το είδος των ασκήσεων που θα κληθούν να επιλύσουν οι μαθητές στο τέλος.

Καταληκτικά, στο βιβλίο υπάρχουν παράλληλα κείμενα και λεξιλογικοί πίνακες με αρχαίες ελληνικές λέξεις, καθώς και απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρόκειται, επομένως, για μία συγκροτημένη προσπάθεια, που θα διευκολύνει τους μαθητές στην οργάνωση της μελέτης τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης.