-Γράφει η Αλεξοπούλου Βασιλική-


Το εκπαιδευτικό βοήθημα «Ομήρου Ιλιάδα» για τη Β΄ Γυμνασίου των Χριστίνα Μαυροκεφάλου και Παναγιώτη Μαυροκέφαλου από την Ελληνοεκδοτική, είναι ένας χρηστικός οδηγός για τη διδασκαλία της Ιλιάδας. Ακολουθώντας τη δομή του σχολικού βιβλίου και ιδίως τη διαίρεση της Ιλιάδας σε 24 ραψωδίες (Α – Ω) συντελεί στην αδιάσπαστη ροή των γεγονότων και την πλήρη θεώρηση του έργου.

Κάθε ενότητα οργανώνεται ως εξής: Ξεκινώντας από μία περιληπτική απόδοση του περιεχομένου της ραψωδίας, οι συγγραφείς αναλύουν ερμηνευτικά τους στίχους παραπέμποντας στα απαραίτητα λεξιλογικά-πραγματολογικά σχόλια. Έτσι, οι μαθητές κατακτούν καλύτερα τόσο το μυθολογικό όσο και το ιστορικό υπόβαθρο του έπους. Έπειτα, ακολουθεί ενδελεχής χαρακτηρισμός των προσώπων του έπους με βάση το χαρακτήρα τους, αλλά και τα κίνητρα που τους ωθούν σε κάθε πράξη. Με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουμε πώς τα πρόσωπα του έργου διαπράττουν «ύβρη» που επισείει την «νέμεση», δηλαδή τη θεία δίκη.

Σε κάθε ραψωδία του βοηθήματος περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία (ιδεολογικά, θρησκειολογικά, πολιτισμικά) που ολοκληρώνουν την ταυτότητα του έργου. Εν συνεχεία, αναλύονται οι τεχνικές-φόρμουλες που χρησιμοποιεί ο ποιητής (αντιθέσεις, παρομοιώσεις, εικόνες, περιφράσεις, σχήματα) που συμβάλλουν στην αισθητική προσέγγιση του έργου. Στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνονται ερωτήσεις εμπέδωσης, τις οποίες μπορεί να απευθύνει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές, έτσι ώστε να διαπιστώσει αν οι μαθητές κατέκτησαν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια.

Πολύ σημαντικό τμήμα του εγχειριδίου αποτελεί ένα ένθετο με χρήσιμες πληροφορίες για το έπος και την ομηρική γλώσσα, η οποία είναι τεχνητή και δεν έχει μιληθεί ποτέ! Τα  παράλληλα κείμενα βοηθούν στην σύγκριση μεταξύ διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών, π.χ. του έπους με την ιστοριογραφία. Βέβαια, το βιβλίο αυτό περιέχει απαντήσεις και στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και στις διαθεματικές δραστηριότητες. Συνοψίζοντας, τα Κριτήρια Αξιολόγησης κατοχυρώνουν την γνώση και δημιουργούν το πέρασμα για την επόμενη ενότητα.

Καταληκτικά, το παρόν βιβλίο είναι ένας χρήσιμος εκπαιδευτικός οδηγός που καθοδηγεί τα παιδιά στην προσέγγιση του μαθήματος της Ιλιάδας και τους εκπαιδευτικούς στην απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος.

Προτομή του Ομήρου

Βρείτε το βιβλίο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=901&LANG=GR