Δείτε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Κυριακής.

ΤΥΠΟΣ13 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ12 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ7 4 ΦΕΒ. 2018

ΤΥΠΟΣ 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ1 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ2 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ3 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ4 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ5 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ6 4 ΦΕΒ. 2018  ΤΥΠΟΣ8 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ9 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ10 4 ΦΕΒ. 2018 ΤΥΠΟΣ11 4 ΦΕΒ. 2018

Source: LarissaNet