Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Πόλεις – λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18ος – 21ος αιώνας)».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22-24 Νοεμβρίου του 2018, στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Το νέο αυτό Διεθνές Συνέδριο αποτελεί θεωρητική συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος-20ός αιώνας» το οποίο είχε διοργανωθεί από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη (21-22.11.2014).

Επιστήμονες ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις ή περιλήψεις των εργασιών τους για μεγάλο συνέδριο, το αντικείμενο του οποίου καλύπτει ευρύτατο φάσμα διεθνών οικονομικών-πολιτισμικών σχέσεων και θα προσφέρει δυνατότητες εμπλουτισμού γνώσεων και αξιοποίησής τους, μπορούν να το κάνουν μέχρι τις 8 Απριλίου 2018, όπως ανακοινώνεται από τους συνδιοργανωτές, που είναι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:

Θεωρητικές προσεγγίσεις. Πολιτικές – γεωπολιτικές και οικιστικός χώρος
Κοινωνικο-οικονομική διαδικασία ανάπτυξης οικισμών και παραθαλάσσιων περιοχών
Αστικός και περιφερειακός θαλάσσιος χώρος και δίκτυα, φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (γεωγραφίες, χαρτογραφία, ακτογραφία, ναυσιπλοΐα)
Οικιστικό απόθεμα, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι) και θάλασσα

Διαχείριση – ανάδειξη οικιστικού αποθέματος, πολιτιστικής κληρονομιάς
Λιμάνια, θαλάσσιο μέτωπο, κουλτούρα της πόλης και σημειωτική. Συναντήσεις του τοπικού με το παγκόσμιο
Προβολή πολιτιστικού αποθέματος σε πόλεις-λιμάνια και τουρισμός
Αντικείμενο μελέτης του Συνεδρίου μπορεί να αποτελέσουν επίσης νησιωτικές διαδρομές, δρομολόγια, πλοία (τεχνικά στοιχεία), το λαθρεμπόριο, η χαρτογραφία, οι δυνατότητες προσέγγισης των νησιωτικών λιμένων, το «παράλληλο» και «εγκάρσιο» εμπόριο στα νησιά, η σχέση με το χερσαίο δίκτυο, οι ιδεολογικές και σημειωτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πόλεις-λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές, το οικιστικό απόθεμα και η πολιτιστική κληρονομιά στα θαλάσσια αυτά εμπορικά κέντρα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, ορισμένα οικονομικο-κοινωνικα χαρακτηριστικά, καθώς και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και οι χρήσεις γης των πόλεων-λιμανιών και των θαλάσσιων δρόμων της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (18ος – 21ος αιώνας).

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα forum συζήτησης μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, γεωγράφοι, οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα γεωπολιτικών σπουδών κ.ά.

Το συνέδριο θα προσφέρει σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στα προαναφερθέντα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα – μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και φοιτητές- τις δυνατότητες:

να παρακολουθήσουν ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και διεθνή
να παρουσιάσουν τις εργασίες και την έρευνά τους
να παρακολουθήσουν άλλες παρουσιάσεις με ευρύτητα επιστημονικών κατευθύνσεων
να συμμετέχουν σε γόνιμη συζήτηση ώστε να προκύψουν ιδέες για μελλοντικούς επιστημονικούς στόχους.
Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής, η Ελένη Γ. Γαβρά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, καθηγήτρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις και περιλήψεις τους, ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://portroutesmedblacksea.gr

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 08/04/2018. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι ελληνικά και αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία, ενώ τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Πηγή: tovima.gr