-Γράφει η Αλεξοπούλου Βασιλική-


Το βιβλίο «Εκθέσεις για την Ε΄Δημοτικού» της συγγραφέα Χριστίνας Νάζαρη από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, θέτει τα θεμέλια για την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές της Πέμπτης Δημοτικού.

Οργανωμένο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας Ε΄ Δημοτικού, κατατοπίζει πλήρως μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την ουσιαστική προσέγγιση του μαθήματος. Κάθε ενότητα διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά παρέχονται επιμελημένοι πίνακες με θεωρία για κάθε διαφορετικό κειμενικό είδος (περιγραφικό, αφηγηματικό, πληροφοριακό, επιχειρηματολογικό κτλ.) Σε κάθε ένα από αυτά, η συγγραφέας μας καθοδηγεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε από τη σύνταξη του προλόγου έως και τον επίλογο, ούτως ώστε να είμαστε ενταγμένοι στο επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου. Τα σχεδιαγράμματα αυτά είναι πλήρως κατατοπιστικά και για τους μικρούς μαθητές που καλούνται να ανταποκριθούν σε αναπτυγμένα θέματα παραγωγής λόγου.

Εν συνεχεία, στο βιβλίο παρέχονται πίνακες με βασικό λεξιλόγιο για κάθε διδακτική ενότητα, καθώς και πίνακες συνωνύμων-αντωνύμων-παραγώγων-ομορρίζων. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και κατακτούν τις βάσεις για την παραγωγή εκθέσεων. Σημαντικό τμήμα του βοηθήματος καταλαμβάνει η Γραμματική για τη μελέτη γραμματικών φαινομένων, όπως οι χρόνοι των ρημάτων, τα επιρρήματα, οι εγκλίσεις, οι αντωνυμίες. Και το Συντακτικό θέτει τα θεμέλια για την προσέγγιση συντακτικών φαινομένων που αφορούν τις προτάσεις και την οργάνωσή τους. Έτσι, οι μαθητές του Δημοτικού συστηματοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του σχολικού βιβλίου.

Καταληκτικά, τα 45 Κριτήρια Αξιολόγησης του εγχειριδίου επισφραγίζουν τη γνώση και επαληθεύουν τα γνωστικά εφόδια που αποκόμισαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της μελέτης τους. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τίτλο «Γράφω σωστά» ούτως ώστε οι μαθητές να αποφύγουν συχνά γλωσσικά σφάλματα. Επίσης, σταχυολογείται από τη συγγραφέα αντιπροσωπευτικός πίνακας με περαιτέρω λεξιλόγιο. Το βοήθημα ολοκληρώνεται με τις απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης.

Εν ολίγοις, πρόκειται για μία αξιόλογη προσπάθεια και για ένα αξιόπιστο βιβλίο που αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού. Μέσα από αυτό, οι μαθητές θα μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα και αποτελεσματικά στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου του σχολικού βιβλίου.


Αναζητείστε το βιβλίο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=1560&LANG=GR