Το Σάββατο στις 17 Φεβρουαρίου 2018 το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης, Δήμος Θεσσαλονίκης) ημερίδα με σκοπό την προώθηση της ιδέας της θρησκευτικής συνύπαρξης στην Ευρώπη αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο διαθρησκειακό και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Η ημερίδα αποτελείται από τέσσερις κεντρικές τράπεζες, τις οποίες απαρτίζουν εκπρόσωποι θρησκειών και θρησκευτικών κοινοτήτων, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες  εγνωσμένου κύρους  της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσδίδοντας με το γνωστικό τους υπόβαθρο, την ιεροσύνη και τον ακαδημαϊσμό τους θα θίξουν επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα  γύρω από τον τομέα της  Εκκλησιαστικής Διπλωματίας, των διαθρησκειακών σχέσεων και των τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης της δημοκρατικής αρχής του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού.

Η ημερίδα οργανώνεται από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η Διευθύντρια του παραρτήματος Θεσσαλονίκης, η κυρία Αγάθη Γκουδέρη (Φιλόλογος Μsc, Μουσειολογος Μsc, Υπ. Δρ. Πολιτιστικής Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου) δηλωσε ως προς τους σκοπούς της ημερίδας :

«Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας εστιάζει στην κατανόηση και ευαισθητοποίηση του πεδίου της Πολιτιστικής Διπλωματίας αποτελώντας τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ως βασικό σκοπό τη μελέτη, ανάλυση και διάδοση όλων των πτυχών της Πολιτιστικής Διπλωματίας που θα προσδώσουν εξωστρέφεια στην εξωτερική πολιτική της χώρας μέσω του Πολιτισμού και του αξιακού συστήματος της κοινωνίας. Σε αυτό το σκοπό δε θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει η Εκκλησιαστική Διπλωματία, η οποία μάλιστα κατέχει καθοριστική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων των χωρών. Συνεπώς, βασικός στόχος του τομέα της Εκκλησιαστικής Διπλωματίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας  και συγκεκριμένα του Παραρτήματος της Θεσσαλονίκης είναι να συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση θέτοντας στο επίκεντρο τη Θρησκεία ως αντικειμενικό κριτήριο του πολιτισμού και ως χαρακτηριστικό στοιχείο διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας που παραμένει σε ενεργό ιστορική συνέχεια και, άρα, αποτελεί ένα από τα βασικότερα συνθετικά συστατικά για την οικοδόμηση της πολιτιστικής πολιτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας εν προκειμένω του κάθε λαού.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας με την Ημερίδα Εκκλησιαστικής Διπλωματίας που διοργανώνει και θα λάβει χώρα στις 17/02/2018 στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δήμου Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει το πρώτο Διαθρησκειακό και Διαπολιτισμικό forum στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την Ημερίδα το Ινστιτούτο υποστηρίζει έμπρακτα το όραμα του και επιτελεί το σκοπό του λαμβάνοντας και θέτοντας σε εφαρμογή μια σημαντική πρωτοβουλία για τους πολίτες και την κοινωνία που αφορά τα ευαίσθητα  θέματα της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς  μέσα από τη διεξαγωγή ενός διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου που επιχειρεί να διεξάγει και να καθιερώσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία διακρίνεται κατ’ εξοχήν για θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό. Συγκεκριμένα, περπατώντας σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη καταλαβαίνει κανείς το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας από τις εικόνες που συνθέτουν το τοπίο, από τις μυρωδιές και από τους ήχους της. Είναι μία πόλη στην οποία έχουν ακμάσει ιστορικά διάφορες θρησκείες, στην οποία σήμερα εδράζει το μεσογειακό σταυροδρόμι μετανάστευσης και, αναπόδραστα, τόσο σε ιστορικό όσο και σε σύγχρονο επίπεδο συνυφαίνονται διάφορα σύμβολα, πτυχές και μορφές του ιερού. Είναι μία πόλη, ωστόσο, όπου οι θρησκευτικές κοινότητες παρά τις θεολογικές διαφορές έχουν «κοινούς τόπους», ώστε να συνυπάρχουν ειρηνικά, να συμβιώνουν αρμονικά, να δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται άνθρωποι με διαφορετική θρησκεία, πολιτισμό και καταβολές.»

Στη δήλωση της η κυρία Γκουδέρη τονίζει ότι : «Ειδικότερα, με τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη δίνεται ευκαιρία στους διαλεγομένους εκπροσώπους των θρησκειών και στους ακαδημαϊκούς διδασκάλους  να απευθύνουν ένα μήνυμα γόνιμων διαθρησκειακών επαφών μεταξύ  ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές προσλαμβάνουσες, πνευματικές αναζητήσεις  και προβληματισμούς χωρίς να υπεισέρχονται σε μία αδιέξοδη θρησκευτική πόλωση στον κόσμο των πολλών θρησκειών.»

Το πρόγραμμα τη ημερίδας :

Ημερίδα Εκκλησιαστικής Διπλωματίας

«Η Θρησκευτική συνύπαρξη: Διαθρησκειακός-Διαπολιτισμικός Διάλογος»

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 – Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» Δήμος Θεσσαλονίκης

 

09:30 – 10:00              Εγγραφές

10:00 – 10:30              Έναρξη – Χαιρετισμοί 

Αγάθη Γκουδέρη

Διευθύντρια Ε.Ι.Π.Δ. Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος

 

Έλενα Ρουσάκη

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων Ε.Ι.Π.Δ. Θεσσαλονίκης                                               

 

Δημήτριος Παπανδρέου

Διευθυντής Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΞ στη Β. Ελλάδα

 

Αλέξανδρος Θάνος

 Αντιπεριφερειάρxης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Έλλη Χρυσίδου

 Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης

 

1η Τράπεζα

 

10:30 – 10:45         «Η Θέση της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην πλειοψηφικά Ορθόδοξη Ελλάδα»

 Δημήτριος Σοφός,Λαϊκός πρεσβύτερος Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης

 

10:45 – 11:00              «Ορθοδοξία και Αίρεση στην Ευρώπη»

Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, Διδάκτωρ Θεολογίας

 

11:00 – 11:15              «Το Αγιορείτικον καθεστώς ως πρότυπον Διακυβερνήσεως»

 π. Μάξιμος Ιβηρίτης, Μοναχός Ι.Μ. Ιβήρων του Αγίου Όρους

 

11:15 – 11:30              «Οι μοναχοί της Μονής Χιλανδαρίου σε ρόλο Διπλωματών μεταξύ της σερβικής Αυλής και του Βυζαντίου»

Πρωτ. Αλέξανδρος Παύλοβιτς, Επίσημος αντιπρόσωπος Χιλανδαρινού Μοναστηρίου και Επικεφαλής του Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Επίτιμος Πρόξενος της Σερβίας

 

11:30 – 11:45              «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Πρότυπο Εκκλησιαστικής Διπλωματίας»

  π. Ιουστίνος – Ιωάννης Κεφαλούρος, Μ.Θ. Υποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογίας

11:45 – 12:00              Διάλειμμα

 

2η Τράπεζα

12:00 – 12:15              «Διαχριστιανικές και Διαθρησκευτικές σχέσεις στη διδασκαλία της Β’ Βατικανής Συνόδου της Καθολικής Εκκλησίας»

  Σους Ισσάμ, Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

 

12:15 – 12:30              «Κοινότητες ανατολικών θρησκειών στην Ευρώπη : Εικόνα συνύπαρξης ή          αντιπαράθεσης;»

Απόστολος Κραλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας Θρησκειών στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής ΘεολογίαςΑ.Π.Θ.

 

12:30 – 12:45              «Ο Άλλος στο Ισλάμ : Ιστορική προσέγγιση»

Χάσαν Μπαντάουι, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 

12:45 – 13:00              «Το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας Θρησκευτικής συνύπαρξης στην Ευρώπη του σήμερα»

Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Καθηγητής Σλαβολογίας: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ

 

13:00 – 13:15              «Η συνταγματική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη θρησκευτική συνύπαρξη»

  Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.

13:15 – 13:30              Διάλειμμα

 

 

3η Τράπεζα

13:30 – 13:45              «Επιστήμη και Θεολογία: Συμβίωση ή Σύγκρουση;»

 Αργύρης Νικολαΐδης, τ. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής  Α.Π.Θ.

 

13:45 – 14:00             «Διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές σχέσεις στην Αλβανία»

Παναγιώτης Μπάρκας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος         Νεοελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου

 

14:00 – 14:15              «Σχέσεις Χριστιανισμού-Ισλάμ σύμφωνα με τις Αραβοισλαμικές πηγές : Iστορική προσέγγιση»

Εβίνα Μπαντάουι, Yποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

14:15 – 14:30              «Εκπαίδευση προσφυγόπαιδων σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι προκλήσεις του παρόντος και οι προοπτικές του μέλλοντος»

Δημήτριος Γουλής, Διδάσκων του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., Πρώην Διευθυντής 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

 

14:30 – 14:45              «Διδάσκοντας τη Θρησκευτική και Διαπολιτισμική ετερότητα στον χώρο της εκπαίδευσης: Η “συνάντηση” με την τοπική Εβραϊκή Κοινότητα»

Γεώργιος Λαδόπουλος, MSc, Ερμηνευτικός Κλάδοςτης Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεολόγος 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας

 

14:45 – 15:00              Συμπεράσματα

 Ματθαίος Μικρόπουλος, Διδάκτωρ Δογματικής, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, Υποδιευθυντής Ε.Ι.Π.Δ Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος

 

15:00 – 15:30              Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Λήξη Ημερίδας