Θετικό σημάδι για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζουν οι αναλυτές της Eurobank την άνοδο των επενδύσεων, ωστόσο, όπως σημειώνουν, η επίδοση της κατανάλωσης προκαλεί προβληματισμό.

Στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο «7 ημέρες οικονομία» της Eurobank, οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι «η χαμένη ελληνική δεκαετία (σε όρους απολεσθείσας παραγωγής και εισοδήματος), δηλαδή η περίοδος από το τέλος του 2007 μέχρι το τέλος του 2017, ολοκληρώθηκε με ένα έτος ήπιας σχετικά ανάκαμψης».

Όπως παρατηρούν, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,4% από -0,2% το 2016. Εξηγούν, δε, ότι η εν λόγω οικονομική επίδοση αντιστοιχεί σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,5 και 3,5 δισ. ευρώ σε σταθερές και τρέχουσες τιμές αντίστοιχα.

Στο οικονομικό δελτίο τονίζεται επίσης ότι υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 προήλθε από τις επενδύσεις παγίων και από τη μεταβολή των αποθεμάτων. Σημειώνεται εξάλλου ότι οι καθαρές εξαγωγές και η δημόσια κατανάλωση είχαν αρνητική συνεισφορά, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε οριακά στάσιμη για 4ο συνεχές έτος (μέση ετήσια μεταβολή 2013-2017 +0,1%).

«Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι η άνοδος των επενδύσεων αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ωστόσο, η επίδοση της κατανάλωσης προκαλεί προβληματισμό», υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Eurobank.

Source: LarissaNet