-Γράφει η Αλεξοπούλου Βασιλική-


Το βιβλίο «Εκθέσεις για την Στ’ Δημοτικού» της συγγραφέα Ειρήνης Γεωργαλά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, υπόσχεται να λύσει εύλογες απορίες των μαθητών της Έκτης Δημοτικού γύρω από τα διάφορα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα της νεοελληνικής γλώσσας.

Δομημένο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας Στ’ Δημοτικού το βοήθημα θέτει τα θεμέλια για την παραγωγή μεστού λόγου από τους μαθητές. Στη διαμόρφωση σωστού λόγου συμβάλλει η αναλυτική θεωρία κάθε ενότητας, διότι τα οργανωμένα σχεδιαγράμματα παρέχουν οδηγίες για την δημιουργία κάθε κειμενικού είδους. Έτσι, οι μικροί μαθητές κατανοούν εις βάθος πώς οργανώνεται ένα περιγραφικό, αφηγηματικό, πληροφοριακό, καθοδηγητικό και επιχειρηματολογικό κείμενο. Έπειτα το λεξιλόγιο που ταιριάζει σε κάθε κειμενικό είδος σταχυολογείται από τη συγγραφέα με μεγάλη προσοχή και συμβάλλει στον γλωσσικό εμπλουτισμό των παιδιών.

Ταυτοχρόνως, σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται πίνακες συνωνύμων-αντωνύμων- παραγώγων-ομορρίζων που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν το γλωσσικό αισθητήριο των μαθητών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου του σχολικού βιβλίου. Έπειτα, η Γραμματική, το Συντακτικό και η Ορθογραφία πλαισιώνονται από παραδείγματα που διευκολύνουν στην κατάκτηση της γνώσης. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με ένα πλήθος Κριτηρίων Αξιολόγησης, οι απαντήσεις  των οποίων δίνονται στο τέλος του εγχειριδίου.

Εν ολίγοις, το παρόν βιβλίο καθοδηγεί επαρκώς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από τη μορφή του, εξοικειώνει τους μαθητές της Έκτης Δημοτικού στην σύνθεση κειμένων μέσα από υποδειγματικά και αναπτυγμένα θέματα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα ως ένα απαραίτητο βοήθημα στην μελέτη του μαθήματος της Γλώσσας.


Αναζητείστε το βιβλίο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=1407&LANG=GR