Στο 8,45% του ΑΕΠ ανήλθε η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες Υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα το 2016 έναντι 8,19% του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει η αρχή :

-Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 7,3% το 2016 σε σχέση με τις δαπάνες του 2015.

-Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά 2,4% το 2016 ως προς το έτος 2015.

-Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, παρατηρήθηκε αύξηση από 58,3% το έτος 2015 σε 61,3% το έτος 2016.

– Ωστόσο,η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε από 39,9% το 2015 σε 38,2% το έτος 2016.

Source: LarissaNet