Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας.

Προσλαμβάνονται:

  • Προσωπικό Φύλαξης Πληροφορόρησης ΔΕ (ημερήσιοι)
  • Προσωπικό Φύλαξης Πληροφορόρησης ΔΕ (νυχτοφύλακες)
  • Καθαρίστριες ΥΕ
  • Εργάτες ΥΕ

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Σημειώστε ότι:

  • Για την ειδικότητα των Ημερησίων Φυλάκων (ΔΕ) απαιτείται δίπλωμα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
  • Για την ειδικότητα των Νυχτοφυλάκων (ΔΕ) απαιτείται δίπλωμα ειδικότητας «Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας»

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να καταθέσουν άμεσα πλήρη φάκελο υποψηφιότητας.

Ανοίξτε τα ενεργά links για να δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτους μισθούς:

ΠΗΓΗ:

Source: LarissaNet