Η συλλογή δεδομένων που αφορούν στη βιωσιμότητα ενός πλανήτη, υπό τον πρίσμα της δημιουργίας μιας αποικίας σε αυτόν, είναι το αντικείμενο του δορυφόρου που αποφάσισε να υλοποιήσει η εξαμελής φοιτητική ομάδα White Noise του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του πανελληνίου διαγωνισμού διαστημικής, CanSat In Greece.

O CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής, με στόχο την εξοικείωση μαθητών λυκείου και προπτυχιακών φοιτητών με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Οι ομάδες που συμμετέχουν και καλούνται να κατασκευάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του, με τη βοήθεια αλεξιπτώτου, εκτελεί την αποστολή του.

Ο μαθητικός διαγωνισμός αποτελεί προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe, ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και απευθύνεται σε μαθητές λυκείου. Φέτος για πρώτη χρονιά ο διαγωνισμός διαθέτει κατηγορία και για προπτυχιακούς φοιτητές.

Η ομάδα White Noise αποφάσισε να συμμετέχει με έναν δορυφόρο το αντικείμενο του οποίου εντάσσεται στον φιλόδοξο στόχο του αποικισμού άλλων κόσμων. Όπως αναφέρουν τα μέλη της, «παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις των μεγάλων οργανισμών διαστημικής τεχνολογίας (NASA, SpaceX, ESA) και τις προτροπές επιστημόνων, αντιλαμβανόμαστε ότι η δημιουργία αποικίας σε έναν άλλο πλανήτη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Με αφορμή το γεγονός αυτό, στα πλαίσια του διαγωνισμού, η ομάδα μας αποφάσισε να υλοποιήσει έναν δορυφόρο ο οποίος συλλέγει δεδομένα που αφορούν την βιωσιμότητα του πλανήτη».

Οι στόχοι τους, όπως σημειώνουν τα μέλη της ομάδας, είναι «υψηλή απόδοση στον διαγωνισμό, μετάδοση του πάθους μας για την επιστήμη, συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς διαστημικής, θεμελίωση της διαστημικής φοιτητικής μας ομάδας».

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός CanSats in Europe διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2010 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Από τότε έχουν λάβει χώρα επτά ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί με ισάριθμες ελληνικές συμμετοχές. Οι ελληνικές αποστολές έχουν καταλάβει δύο φορές τη δεύτερη θέση, το 2012 και 2014.

Διοργανωτής του εθνικού διαγωνισμού CanSat in Greece είναι η SPIN – Space Innovation, που δημιουργήθηκε από μία ομάδα φοιτητών της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στόχος των ανθρώπων της SPIN σήμερα είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σχετικών με τη διαστημική, τη πυραυλική και τη ρομποτική, καθώς και η δημιουργία δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση των γνώσεων των νέων.

Πηγή: naftemporiki.gr