Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βιώνει μια πανθομολογούμενη ,  πρωτοφανή και πολυδιάστατη κρίση. Μια χώρα με φοβερά αδιέξοδα και με πολίτες χωρίς ελπίδα και προοπτική.

Η πρωτογενής παραγωγή μαζί με τον τουρισμό προτείνονται, ολοένα και από περισσότερα χείλη, ως χρήσιμα εργαλεία για την έξοδο από αυτήν την κρίση. Οι τομείς αυτοί της οικονομίας έχουν διαποτίσει ιστορικά και ιδεολογικά, τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποτελώντας την εναλλακτική προοπτική πολλών  εργαζομένων και επαγγελματιών της.

Αναγκαίος όρος σε αυτή την παλλαϊκή προσπάθεια , αποτελεί η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του Έλληνα Γεωτεχνικού.

Οι Γεωτεχνικοί είναι εκείνοι οι επιστήμονες, που μπορούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις, στα πιεστικά ερωτήματα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα της παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων.

Απαντήσεις όμως που θα προκύψουν, αφού πρώτα αναρωτηθούμε αν:

  • Είναι έτοιμο το Γεωτεχνικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας, να καθοδηγήσει αυτήν την προσπάθεια με όρους σύγχρονους και καινοτόμες πρωτοβουλίες;
  • Από την άλλη πλευρά είναι έτοιμη η Ελληνική πολιτεία να εμπιστευτεί με τρόπο ουσιαστικό και ειλικρινή, τον Έλληνα Γεωτεχνικό αναθέτοντας του ρόλους;

Κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Γεωτεχνικών εφοδιασμένων με τις απαραίτητες ικανότητες-δεξιότητες και ενημερωμένων αναφορικά με τις τεράστιες και ραγδαίες εξελίξεις  στην Γεωτεχνική επιστήμη.

Η ΓεωΔράση ως Διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, στη θητεία που διανύουμε, συνέδραμε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου του ΓΕΩΤΕΕ ώστε να δικαιώνει και να εκπληρώνει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα , το σκοπό ίδρυσής του, δηλαδή να αποτελεί τον σύμβουλο του κράτους σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής, προστασίας του περιβάλλοντος και περιφερειακής ανάπτυξης.  Με στοχευμένες ενέργειές, κάνουμε προσπάθειες προκειμένου εμείς και τα παιδιά μας να μπορούμε να ζούμε σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον.

Αντισταθήκαμε σθεναρά ως Διοίκηση του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας , στις πολλαπλές προσπάθειες καταπάτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών και σταθήκαμε αρωγοί  στις καθημερινές δυσκολίες των Γεωτεχνικών.

Στην διάρκεια της θητείας μας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι δώσαμε άλλον  «αέρα» στο ΓΕΩΤΕΕ. Τον αέρα της ανανέωσης, της εργατικότητας, της ανιδιοτέλειας και της ελπίδας.

Οικοδομήσαμε  μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας  με τα μέλη μας, έχοντας τα αυτιά μας ανοιχτά , προκειμένου να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και τελικά να βοηθήσουμε στην επίλυση τους. Στον τομέα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης έγιναν εντυπωσιακά ποιοτικά άλματα, υπηρετώντας την αρχή: υπεύθυνος γεωτεχνικός είναι ο ενημερωμένος γεωτεχνικός. Είμαστε σε θέση πλέον να προσφέρουμε  συνεχή ροή πλούσιας και ουσιαστικής ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο , κυρίως ηλεκτρονικά με τακτικά (εβδομαδιαία) και έκτακτα Newsletters καθώς και με την  ιστοσελίδα μας www.geotee-anmak.gr.

Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε πλέον το πιο παραγωγικό Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ , ανάμεσα στα δέκα που υπάρχουν στη χώρα μας και μάλιστα με διαφορά! Βασικό όπλο μας σε αυτήν την προσπάθεια, τα ίδια τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας που πίστεψαν στο όραμα και τις αρχές μας, λαμβάνοντας μέρος σε πλήθος επιστημονικών επιτροπών του Παραρτήματος αφιλοκερδώς,  για ποικιλία θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.

Δυνατό χαρτί σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί o τρόπος λειτουργίας της ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας , η οποία παρά το γεγονός ότι γίνεται με ένα αυστηρά περιορισμένο δημοσιοοικονομικά προϋπολογισμό, πραγματοποιείται σε ένα κλίμα ομοψυχίας , εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού , γεγονός που το αποδεικνύουν έμπρακτα οι ομόφωνες αποφάσεις της Δ.Ε. του παραρτήματος.

Προβήκαμε στην ανάληψη δράσεων για την καθιέρωση του τρισδιάστατου ρόλου των συναδέλφων στη δημόσια διοίκηση, ο οποίος αφορά: 1) την παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής συμβουλής σε παραγωγούς κ.λπ. 2) τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμογής της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, 3) τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνουμε  , στις δράσεις με στόχο την απασχόληση των ανέργων συναδέλφων μας, με στόχο την κατάρτιση και επιμόρφωση τους.

Παράγοντας επιτυχίας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από μια διαδικασία συνεχούς μάθησης και επιμόρφωσης με σκοπό την προσαρμογή του , στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης). Μέσα σε αυτό το πνεύμα συμμετέχουμε στην διαρκή επιμόρφωση συναδέλφων μας , οργανώνοντας πλήθος ημερίδων και σεμιναρίων.

Κατά την λειτουργία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ , υπάρχει χρηστή διαχείριση και πλήρης διαφάνεια των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων για τα οποία ο καθένας μπορεί να ενημερωθεί από τον ιστοχώρο της Διαύγειας.

Δεν ήταν λίγες οι στιγμές που αναλάβαμε πρωτοβουλίες που ξεπερνούσαν τα γεωγραφικά μας όρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα , ο καταλυτικός ρόλος μας στο θέμα του ασυμβιβάστου μεταξύ συνταγογράφου και πωλητή γεωργικών φαρμάκων που αν τελικά θεσμοθετούνταν , θα αναιρούσε την επιστημονική ιδιότητα και ικανότητα συναδέλφων μας με τρόπο άδικο.

Αναλάβαμε πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ να κάνει πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό τον θεσμό της συνταγογράφησης των Γεωργικών Φαρμάκων και συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση προς αυτήν την κατεύθυνση , καθώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων.

Δημιουργήσαμε ένα δίαυλο άμεσης επικοινωνίας με όλα τα καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων, παρέχοντας τους ενημέρωση όχι μόνο για την συνταγογράφηση, αλλά και για τα ΚΤΕΟ ψεκαστικών μηχανημάτων, την εγγραφή τους στα μητρώα εμπόρων εφοδίων και εισροών και άλλα θέματα που τους αφορούν (δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων κ.α.).

Καταγράψαμε διάφορα ζητήματα σχετικά με την διαχείριση των Γεωργικών Φαρμάκων , προωθώντας στο ΥΠΑΑΤ σχετικό κείμενο προτάσεων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Κάναμε παρέμβαση στα αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες, αρχές και φορείς για την εισαγωγή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών παρανόμως μέσω των όμορων χωρών και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή, στα φορολογικά έσοδα, στην οικονομία γενικότερα, στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών.

Συστήσαμε διάφορες ομάδες εργασίας προκειμένου με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να τοποθετηθούμε σε θέματα κομβικής σημασίας , όπως η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ανατολικής Μακεδονίας, η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και η αξιοποίηση των Τεναγών Φιλίππων, η αντιμετώπιση των  πλημμυρικών φαινομένων στην λεκάνη του Στρυμόνα και η Αειφορική τους διαχείριση.

Συμμετείχαμε σε κάθε δημόσια διαβούλευση που προερχόταν από την Κυβέρνηση, Οργανισμούς , την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς για θέματα που αφορούν ευρύτερα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση σε όλους τους δήμους της περιοχής μας, για την υιοθέτηση ενός προγράμματος διαχείρισης των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών, αφού η ανεξέλεγκτη απόρριψη  δημιουργεί πολλά προβλήματα.

`        Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση στη διαβούλευση και των 3 τοπικών Leader (Δράμας , Καβάλας, Σερρών) αναγνωρίζοντας την σημασία τους για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Όντας γνώστες της σημασίας της Γεωθερμίας στην ανάπτυξη της οικονομίας , προωθήσαμε στο ΥΠΕΚΑ ειδική έκθεση αναφορικά με τα προβλήματα στην αξιοποίηση της  Γεωθερμίας στην περιοχή του παραρτήματος μας και διατυπώσαμε  προτάσεις μας για την επίλυση τους.

Αγκαλιάζουμε και εμπιστευόμαστε τον νέο Γεωτεχνικό επιστήμονα, του δίνουμε ρόλο και χώρο και τον αφήνουμε ελεύθερο να αποδείξει κι αυτός τις δικές του δυνατότητες, αντί να τον παγιδεύσουμε και να τον κουράσουμε με δήθεν αυθεντίες και πρότυπα .

Τα νέα πρότυπα που αναζητούμε μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε ένα περίγραμμα ιδεών όπου κυριαρχούν: η κοινωνική αλληλεγγύη, η πολιτική ως κοινωνική δράση και όχι ως τέχνη της διαχείρισης, η ιδεολογία της συλλογικότητας αντί των οραμάτων του ατομικισμού, η πίστη σε έναν κόσμο με καλύτερες συνθήκες , όπου θα επικρατούν οι ανάγκες και οι αξίες χρήσης και όχι οι νόμοι της αγοράς και του ανελέητου ανταγωνισμού.

Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η ΓεωΔράση ως πλειοψηφούσα παράταξη στην τωρινή ΔΕ του Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας κατάφερε να λειτουργήσει χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και παραταξιακές αγκυλώσεις, πετυχαίνοντας αρκετά για το Επιμελητήριο και τα μέλη της.

Πιστεύουμε πως οι καιροί επιτάσσουν, το ΓΕΩΤΕΕ να διατηρήσει διακριτές αποστάσεις από τα κόμματα για να μην έχει κανενός είδους εξαρτήσεις.

Η ΓεωΔράση δημιουργήθηκε ακριβώς κάτω από αυτήν την φιλοσοφία και έτσι απευθύνεται στους Γεωτεχνικούς ενόψει των εκλογών την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ.

Η ΓεωΔράση έχει ψηφοδέλτιο μόνο στα όργανα Διοίκησης του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας

Η ΓεωΔράση είναι η ασφαλής πορεία και επιλογή, προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανό και ακτινοβόλο το όραμα μας για ένα δυνατό, ενωμένο , πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο Επιμελητήριο.

 

Συνάδελφε Γεωτεχνικέ

σε καλούμε στις επικείμενες εκλογές να συμμετάσχεις ενεργά,

να μην αφήσουμε άλλους να αποφασίζουν για μάς χωρίς εμάς.

 

 

Ο επικεφαλής της ΓεωΔράσης

 

Μυστακίδης Ζαφείρης

πρόεδρος της ΔΕ του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας