Με ανοιχτές αγκάλες μεν, με αγνώστου ύψους εισιτήριο δε, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ψηφιακή έκθεση για τον Πανάγιο Τάφο. Υπό τον τίτλο «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» η έκθεση που ήδη παρουσιάζεται στο μουσείο του Νational Geographic στην Ουάσινγκτον (ως τις 2 Ιανουαρίου του 2019) ετοιμάζεται να κλωνοποιηθεί και να ταξιδέψει στην Αθήνα από τις 21 Μαϊου ως και το τέλος Ιανουαρίου 2019, καθώς πήρε ομόφωνη γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Αν και η έκθεση που βασίζεται στην τρισδιάστατη απεικόνιση του Πανάγιου Τάφου- απόρροια των έργων συντήρησης που έγιναν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – θα φιλοξενηθεί σε ένα δημόσιο μουσείο, τη διοργάνωσή της έχει αναλάβει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία και θα αναλάβει το κόστος των 700.000 ευρώ. Η εταιρεία είναι και που θα ορίσει το εισιτήριο για την είσοδο – ξεχωριστό από εκείνο που απαιτείται για την είσοδο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο – ενώ μετά την κάλυψη των εξόδων προβλέπεται ότι θα παραχωρήσει το 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Τα έσοδα πέραν των ποσών αυτών κατά τα 2/3 θα υποστηρίξουν σκοπούς και ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού και κατά το 1/3 του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα προβλέφθηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής που θα παρακολουθεί την εισπρακτική κίνηση της έκθεσης.