Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων»

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια πέντε (5) ωρών & θα πραγματοποιηθεί:

·         Λάρισα: στην αίθουσα εκδηλώσεων, του Ξενοδοχείου   Larissa Imperial, Φαρσάλων 182, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, από ώρα 17:30 έως 22:30.

·         Τρίκαλα: στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Νεάρχου & Νίκης, την  Τρίτη 22 Μαΐου 2018, από ώρα 18:00 έως 23:00.

Εισηγητής: Παύλου Χρήστος (Ελεγκτής Α.Α.Δ.Ε.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2018 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αίτηση συμμετοχής/εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικά στο oee7pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2410 531422

Source: LarissaNet