Σάρκα και οστά πήρε η εκφρασμένη από την προηγούμενη συνεδρίαση θέση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην κορυφογραμμή των Αγράφων.

Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου, αναγνώστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα από τα παριστάμενα μέλη, μέσω του οποίου ανακοινώνεται η προσφυγή στο ΣτΕ μαζί με όλους τους υπόλοιπους φορείς που αντιτίθενται, ενώ ζητείται ο αποχαρακτηρισμός των Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκατάστασης ΑΠΕ.

Πιο αναλυτικά το εγκριθέν ψήφισμα αναφέρει:

«Το φυσικό περιβάλλον του Ορεινού Συμπλέγματος των Αγράφων αποτελεί μοναδική, φυσική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Νομού μας, η δε ανάπτυξη και αξιοποίησή του διέρχεται μέσα από ενέργειες ήπιες και συμβατές με τα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής υπεραξίας χαρακτηριστικά του. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφύλαξη της ακεραιότητάς του αποτελεί χρέος των αρχών των φορέων και των πολιτών του Νομού μας έναντι των επόμενων γενεών.

Πολλές δε επιχειρήσεις και μέλη του Επιμελητηρίου μας, ήδη χρησιμοποιούν με σημαντικό αντίκρισμα, ως διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία προέλευσης των προϊόντων τους, κρασιά, νερό, τυροκομικά και άλλα την ονομασία προέλευσης ΑΓΡΑΦΩΝ για να δηλώσουν την αγνότητα των προϊόντων τους, προερχόμενα από αυτήν την παρθένα και ανέγγιχτη ορεινή φύση της πατρίδας μας.

Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, επιχειρείται μία πρωτοφανής μετατροπή των Αγράφων από παρθένα φύση με σημαντικής προοπτικής τουριστικό προϊόν υψηλής ποιοτικής αξίας, σε βιομηχανική ζώνη με την εγκατάσταση περισσότερων από 300 γιγάντιων ανεμογεννητριών που καλύπτουν σε έκταση το 80% των βουνοκορφών των Καρδιτσιώτικων Αγράφων, σε προστατευόμενες περιοχή Natura και μάλιστα στο μεγαλύτερο υψόμετρο που έχουν ποτέ εγκατασταθεί Α/Γ, ήτοι στα 1600μ-2000μ, με πολλά χιλιόμετρα νέων δρόμων σε κορυφογραμμές και πλαγιές, σε προστατευόμενα λόγω της ευαισθησίας τους οικοσυστήματα, με εναέριες γραμμές πυλώνων υψηλής τάσης μέσα σε απόκρημνες και δασωμένες περιοχές ιδιαίτερα φυσικού κάλλους.

Οι βιομηχανικού τύπου αυτές εγκαταστάσεις στις κορυφογραμμές των βουνών των Αγράφων θα ακυρώσουν κάθε μορφή ήπιας και φιλικής στο περιβάλλον ανάπτυξης της περιοχής. Όχι απλά δεν θα υπάρξει τουρισμός στα Άγραφα από τις ανεμογεννήτριες αλλά θα αφανιστεί και ότι απέμεινε από τουρισμό στην περιοχή που με τόσο κόπο και πολλά χρόνια δουλειάς δημιουργήθηκε. Ειδικά δε που το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος θα κατασκευασθεί με 120 πυλώνες υψηλής τάσης διέρχεται μέσα από πυκνά δασώδη περιοχή και τμήμα του περνά από τις παρυφές της Λίμνης Πλαστήρα, περιοχή χαρακτηρισμένη ως Τοπίο Ιδιαίτερα Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) και που θα είναι ορατή από τα «μπαλκόνια» της Λίμνης, το Νεοχώρι, τον Μπελοκομύτη και άλλα χωριά.

Οι οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή χρησιμοποιούν το όνομα των ΑΓΡΑΦΩΝ θα είναι ανυπολόγιστες.

Κατά συνέπεια, σύσσωμο και ομοψύχως το Επιμελητήριο Καρδίτσας εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση των ανωτέρω Αιολικών και στον τρόπο που αυτές αδειοδοτήθηκαν χωρίς την ουσιαστική και γόνιμη διαβούλευση με την κοινωνία του Νομού μας και επιθυμεί την ακύρωση των ανωτέρω αδειών εγκατάστασης .

Προσφεύγει δε μαζί με όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή τους.

Επίσης ζητούμε από την πολιτεία τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής τω Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την άρση των αδειοδοτήσεων του συνόλου των έργων Αιολικών & Υδροηλεκτρικών που την καταδικάζει σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

Π.Κ.

Source: KarditsaLive