ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11/07/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (20η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Λήψη Απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και πριν την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )
 3. Α) Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω παραγραφής κατόπιν παρέλευσης 5ετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν

Β) Έγκριση διαγραφής απαίτησης τρίτου κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω μη νομιμοποίησης  είσπραξης  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 1. Διαγραφή οφειλής τέλους Λαϊκής αγοράς έτους 2017 από χρηματικό κατάλογο λόγω λανθασμένης εγγραφής (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 1. Έγκριση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΛΕΞANΔΡΟΥΠΟΛΗ 250.000,00 € – ΦΕΡΕΣ 250.000,00 € – ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ 100.000,00 €» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 1. Τροποποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 277 σύμφωνα με την εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

 1. Δωρεάν  παραχώρηση  κτιρίου στο  Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, »ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», για τη λειτουργία του Ζ’ Παιδικού Σταθμού.(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 2. Έγκριση της αριθμ.70/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, »ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», σχετικά με την »4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 3. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών  του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κων/νου Γκοτσίδη, στη Θεσσαλονίκη στις   09  Ιουλίου 2018.