Το βιβλίο «Τέχνη και Τεχνική στην Έκφραση- Έκθεση Γ’ Λυκείου» των συγγραφέων Μάνου Φορλίδα και Μαρίας Μητράκου, που μόλις κυκλοφόρησε από την Ελληνοεκδοτική, αποτελεί ένα πλήρες βοήθημα που στοχεύει στην μεθοδολογική εμπέδωση της τέχνης και τεχνικής που απαιτείται ώστε ο μαθητής να αριστεύσει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

http://www.ellinoekdotiki.gr/displayITM2.asp?ITMID=1653&LANG=GR

Συγκεκριμένα, αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει εφαρμοσμένη θεωρία. Δηλαδή, αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλης της θεωρίας σε πέντε κεφάλαια. Έπειτα, υπάρχουν 60 εφαρμογές πάνω στην θεωρία, προκειμένου ο μαθητής να την κατακτήσει πλήρως. Οι εφαρμογές αυτές περιέχουν αποσπάσματα κειμένων και από κάτω υποδειγματικές απαντήσεις, για να καταλάβει ο μαθητής πώς ακριβώς απαντάμε στις πανελλήνιες, ώστε να μην χαθεί καμιά μονάδα χωρίς λόγο. Κατόπιν, για εμπέδωση  ακολουθούν 50 ασκήσεις που καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης και είναι εξαιρετικό εργαλείο προπόνησης.

Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν 30 θεματικές ενότητες στις οποίες γίνεται διεξοδική ανάλυση 156 πιθανών ζητουμένων, οπότε χρησιμεύει ως Τράπεζα Θεμάτων. Ειδικότερα, στην αρχή επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση και στη συνέχεια τίθενται πιθανές ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση δίνεται περιεκτικά. Ακολουθεί κριτήριο αξιολόγησης που υπηρετεί τα πρότυπα της εξέτασης των πανελλαδικών. Οι απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης βρίσκονται σε ξεχωριστό βιβλίο που προσφέρεται εντελώς δωρεάν με το κύριο βιβλίο.

Εν κατακλείδι, το πόνημα αυτό αποτελεί όχι απλώς ένα βοήθημα, αλλά ένα εργαλείο σκέψης που υποβοηθά άρτια το έργο τόσο των διδασκομένων όσο και των διδασκόντων και οδηγεί αναμφισβήτητα στην επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.