Στοιχεία για την περίοδο 1913-1940 έχουν γίνει γνωστά από διάσπαρτες αναφορές χωρίς όμως ολοκληρωμένη και επαρκή- μέχρι σήμερα- τεκμηρίωση. Για την περίοδο της ΕΑΜικής Αντίστασης με τη Λαϊκή Δικαιοσύνη γίνεται προσπάθεια για ιδιαίτερη , εν καιρώ, παρουσίαση.

Μετά την Κατοχή, τοποθετήθηκε πρόεδρος ο Αχιλλέας Βαβίτσας του παπα Γεωργίου Πολίτη (1884-1958), που ήταν και προπολεμικά εκλεγμένος.

Στα 1946-1949 τοποθετήθηκε ο Επαμεινώνδας Πλατσατούρας του παπα Ευθυμίου(1901-1978). Είχε διατελέσει κοινοτάρχης την περίοδο πριν τον πόλεμο του 1940.

Μετά τον εμφύλιο τοποθετήθηκε ο Γ.Ν.Μαγκουρίτσας.

Ο πρόεδρος Κοινότητας φηφιζόταν από τους εκλεγμένους κοινοτικούς συμβούλους κάθε διετία.

Τις εκλογές 15/4/1951 κέρδισε ο Γιώργος Μαγκουρίτσας με αντίπαλο τον Αχιλλέα Βαβίτσα

Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από τα υπάρχοντα βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικών/Δημοτικών Συμβουλίων (σε παρένθεση ο αριθμός της συνεδρίασης) με την πολύτιμη βοήθεια των υπαλλήλων Ελένης Κ. Κοτίτσα και Ερρίκου Αχ. Μπγιάλα. Σίγουρα απαιτείται διόρθωση και συμπλήρωσή τους!

Εκλογές 15/4/1951 Πρόεδρος: Α περίοδος: Μαγκουρίτσας Ν. Γεώργιος(Μαυρέλι 1899-6/1975) Β περίοδος,16/3/1953(1)-11/7/1954(67):ΚεραμίδαςΧρ. Δημήτριος(1920-1/8/2007) Αντιπρόεδρος Παπαχατζής Ευθ. Τηλέμαχος (1901-1986) Σύμβουλοι: Γκουγκουγιάννης Ι. Κων/νος (1906-1984), Γκούντας Ι. Αθανάσιος (1917-), Ζαρμπάλης Δ. Αθανάσιος (1905-1972), Λάγιος Κ. Γεώργιος (1891-1964/5), Οικονόμου/Παπατόλιος Δ. Νικόλαος (1911-1994) — Κοτίτσας Γεώργιος (από 1/3-1-1954 ), Παπάς Δ. Γεώργιος (1909-1993), Παρασκευάς Αντ. Δημοσθένης (1914-1993), Σπανός Δ. Κων/νος (1906-1971), Τζιώλας Χρ. Κων/νος (1901-1989).

2. Εκλογές 21-1-1954

Πρόεδρος: Παπαχατζής Ευθ.Τηλέμαχος (17/2/1901-1/7/1986)

Αντιπρόεδρος: Κεραμίδας Χρ. Δημήτριος(1920-1/8/2007) Σύμβουλοι: Κολονίτσιος Γ. Δημήτριος (1911-1992), Κουκουτσέλας Ι. Αλέξανδρος (1915-1997),Λάμαρης Κων/νος των Χρήστου-Πολυξένης Δ. Μαλλιώρα(1922-1997),Μαγκουρίτσας Ν. Γεώργιος (Μαυρέλι 1899-6/1975),Μπακού Κωνσταντίνος των Ζήση-Μαρίας Λελέ(1897-1969),Σακαβάρας Ν.Ιωάννης (1909-1995),Τζιώλας Αθ. Γεώργιος (1918-2006),Ψύρρας Δ. Ζήσης (1926-1992).

3. Εκλογές 5/4/1959

Πρόεδρος: Α΄ περίοδος (..και 1961) Σπανός Κ. Σπύρος (26/10/1925-15/11/2009) Β΄περίοδος(1962-8/1964) Λάμαρης Χρ. Δημήτριος/Μητσιανάς (1925-1980)

Σύμβουλοι: Γκαγκτζής Χρήστος του Στάμου (1921-14/9/1993),Κουκουτσέλας Ι. Αλέκος (1915-1997), Μιχίδης Γ. Δημήτριος (1926-2005), Μολόχας Β. Γεώργιος (1929), Μπρόβας Κ. Δημήτριος (1918-1999), Οικονόμου/ Παπατόλιος Δ. Νικόλαος (1911-1994), Παπαχατζής Ευθ. Τηλέμαχος (17/2/1901-1/7/1986), Ρουκάς Τρ. Ιωάννης (1922-1988), Ψύρρας Δ. Ζήσης (1926-1992).

4. Εκλογές 5/7/1964 Πρόεδρος: Περίοδος 9/1964-2/1965 Σπανός Κ. Σπύρος(20/10/1925-15/11/2009) Σύμβουλοι: Γκούντας Ι. Γεώργιος (1920-), Κόγιος Λ. Δημήτριος (1934-1980), Παπαδήμας Δ. Ηλίας(20/7/1918-16/6/1995), Παπαστεργίου/Ντόλας Δ. Γεώργιος(20/7/1904-27/9/1984), Πλατσατούρας Επαμ. Ευθύμιος (1928-20/3/2016), Πύργος Γ. Ιωάννης (1936), Τρικαλίδης Δ. Βύρωνας ( 1933-7/1981), Τρικαλίδης Αριστ. Κων/νος (1933-2010), Τζιώλας Κ. Χρήστος (1920-11/9/1991), Τσιλινίκος/Σκουφάς Δ. Νικόλαος(1914-27/12/2006).

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

1. Μάρτης 1965-Μάης 1967. Εκλογές Φεβρουάριος 1965

Δήμαρχος Χατζηζήσης Λ.Ιωάννης (1933-16/11/2016)

Πρόεδρος Δ.Σ Βρέλιος Χρ. Δημήτριος το 1965.

Πλατσατούρας Επαμ. Ευθύμιος το 1966.

Τρικαλίδης Δ.Βύρωνας το 1967.

Σύμβουλοι: Ακριβός Γ. Αθανάσιος/Τσιάρας (1926), Βρέλιος Χρ. Δημήτριος (1908-1999), Κόγιος Δ. Αθανάσιος (1934-10/8/2015), Μπρασινίκας Ν. Βασίλειος (1909-1983),

Πλατσατούρας Επαμ. Ευθύμιος (1928-20/3/2016), Σπανός Κ. Σπύρος(26/10/1925-15/11/2009), Τζιώλας Κ.Χρήστος (1920-11/9/1991), Τρικαλίδης Δ. Βύρωνας (1934 -7/1981), Τσιλινίκος Ν. Κων/νος (1927-), Τσιλινίκος/Σκουφάς Δ. Νικόλαος(1914-27/12/2006), Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934-)

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974

Α.23/7/1967 (13)-25/8/1967(16)

Δήμαρχος Ζαρμπάλης Β. Γεώργιος

Μέλη Αναγνώστου Ευθ. Δημήτριος (1925-2003)

Παπαστεργίου Γ. Αναστάσιος(5/2/1933)

Β.21/9/1967(17)-21/5/1969(7)

Δήμαρχος Κριθάρας Β. Δημήτριος (20/11/1937-)

Πρόεδρος Δ.Σ Τσιλινίκος Δ. Νικόλαος(1925-1998)

Μέλη Δ.Σ : Μπαμπαράμος Χρ. Δημήτριος (1911-), Πύργος Γ. Ιωάννης (1936), Στόγιος Δημοσθένη Δημήτριος (1928), Τρικαλίδης Αριστ. Κων/νος (1933-2010), Τσιγάρας Δ.Νικόλαος/Μπακούρας(1925-1995), Τσούλας Τιμ.Γεώργιος (1939-1996)

Γ.25/6/1969(8)-Ιούλιος 1971

Δήμαρχος Αναγνώστου Θεοδ. Γεώργιος (1899-1976).

Αντιπρόεδρος ο Ι.Γ.Πύργος και μέλη Δ.Σ οι προηγούμενοι. Μέλος του Δ.Σ διετέλεσε και ο Τζιουβάρας Ηρακλή Μιχαήλ(1922-1991), αντικαθιστώντας το μεταναστεύσαντα Νικόλαο Δ. Τσιλινίκο(1925-1998).

Δ.11/8/1971(10)-τέλος 1971

Αναπληρωτής δημαρχεύων ο Κων/νος Αριστ. Τρικαλίδης.

Μέλη τα προηγούμενα.

Ε.28/1/1972(1)-28/8/1974(10)

Δήμαρχος Κ. Α. Τρικαλίδης (1933-2010)

Πρόεδρος Πύργος Γ. Ιωάννης(1936)

Μέλη Δ.Σ: Μπαμπαράμος Χρ. Δημήτριος(1911-), Τζιουβάρας Ηρακλή Μιχαήλ(1922-1991), Στόγιος Δημοσθ. Δημήτριος (1928), Τσιάμης Γ. Κων/νος (1926-1985), Τσιγάρας/Μπακούρας Δ. Νικόλαος (1925-1995), Τσούλας Τιμ. Γεώργιος (1939-1996).

Σε αντικατάσταση κάποιων διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ και οι Παπαχρήστος Χρ. Κων/νος (1923-1996) από 7/20-6-1973, Κουκουτσέλας Ι. Αλέκος (1915-1997) από 3/9-3-1974, Μπλιώνας Γ. Σωκράτης από 8/10-7-1974.

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Α.18/10/1974(11)-20/5/1975(5) Από διορισμό

Δήμαρχος Πίπιλας Γ. Κων/νος (1936-20/12/2008)

Πρόεδρος Δ.Σ Τζιώλας Κ.Χρήστος (1920-11/9/1991)

Μέλη Δ.Σ Γκατζηγιάννης Ι. Χρήστος(1927-8/1/2009), Κόγιος Δ. Αθανάσιος (1934-10/8/2015), Κουκουτσέλας Ι. Αλέκος(1915-1997), Κούπας Ν. Κων/νος (1918-2015), Παληάς Χρ. Κλέαρχος (1936-16/1/2010), Πλατσατούρας Επαμ. Ευθύμιος(1928-20/3/2016), Ρουκάς Γ. Λάμπρος (1907-1982), Σπανός Αθ. Νικόλαος (1940), Τσιλινίκος/Σκουφάς Δ. Νικόλαος(1914-27/12/2006), Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934).

Β. 8/6/1975(6)-31/12/1978 (Εκλογές 30/3/1975)

Δήμαρχος Τζιαφέτας Χρ. Νικόλαος (1935)

Πρόεδρος Δ.Σ Αλεξίου Δ. Ηλίας (1931)

Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βάσσος Γ. Νικόλαος (1935), Γκούντας Δ. Αθανάσιος(1942), Καψάλης Αχ. Κων/νος(1938), Κόγιος Αθ. Ευθύμιος(1949), Πετσούλας Κ. Ιωάννης (1935), Φάκας Ι. Πούλιος(1933-1997). Τρικαλίδης Δ. Βύρωνας (1934 -7/1981), Κουτσογιάννης Αλ. Μιχαήλ (1934-13/3/2017), Τζιώλας Χρ. Αθανάσιος (1943), Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934).

Γ. 1/1/1979-31/12/1982 (Εκλογές 15-22/10/1978)

Δήμαρχος α.Τρικαλίδης Δ.Βύρωνας μέχρι 12/7/1981

β.Ακριβός Γ.Αθανάσιος/Τσιάρας μέχρι 31/12/1982

Πρόεδρος Δ.Σ α. Τζιώλας Κ. Χρήστος(1920-11/9/1991) σε7/1/1979-31/12/1980) και

β. Σπανός Αθ. Νικόλαος(1940) στο διάστημα 4/1/1981-31/12/1982)

Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ακριβός Γ.Αθανάσιος – από 7/1981 Πιτιλάκος Χρ, Ιωάννης (10/3/1931-6/3/2005), Κατσιαφλάκας Δ. Νικόλαος(25/1/1934-), Μίγκος Ι. Νικόλαος (1920-2003 ),Νάτσιουλας Β. Αθανάσιος (1934-1993), Παπανδραφύλης Κ. Λάμπρος (1930-). Χατζηζήσης Λ. Ιωάννης (1933-16/11/2016), Αναγνώστου Ευθ. Χρήστος(1927-),Παπαχρήστος Χρ. Κων/νος(1923-1996),Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934).

Δ. 1983-1986 (17-24/10/1982)

Δήμαρχος Κόγιος Θεοφάνη Γεώργιος (1954)

Πρόεδρος Δ.Σ Κουτσογιάννης Αλ. Μιχαήλ (1934-13/3/2017)

Σύμβουλοι Κόγιος Δ. Αθανάσιος (1934-10/8/2015), Κίτσιος Κ. Δημήτριος (1950), Πέτσας Ι. Αθανάσιος (1957), Πετσούλας Κ. Ιωάννης(1935), Σέντζας Κ. Γεώργιος, Σπανός Κ. Ελευθέριος (1944). Αναγνώστου Ι. Δημήτριος (1935), Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934), Ζαγκανίκας Ι. Γεώργιος (1936-28/2/2018)στη θέση του παραιτηθέντα υποψηφίου δημάρχου Δημητρίου Σπ. Μπρόβα(1922-12/10/2003). Ακριβός/Τσιάρας Γ. Αθανάσιος(1926)

Πάρεδρος Δεσκάτης Παπαντώνης Δ. Κων/νος (1937-)

Γηλόφου Καμπέρης Σωτ. Νικόλαος (1952-)

Ε. 1987-1990 (12-19/10/1986)

Δήμαρχος Πέτσας Ι. Αντώνιος(1956)

Πρόεδρος Δ.Σ Τζιώλας Γ. Θεόδωρος (1949)

Σύμβουλοι: Ζώτος Δ. Ευάγγελος (1952-2003), Παπαντώνης Αντ. Ζήσης (1951), Παπάς Κ. Ελευθέριος (1944), Παπατσάνης Αγορ. Ζήσης(1950-12/9/2015), Τζιαφέτας Γ. Στέλιος (1942-2015), Τζιώλας Χρ. Κων/νος (1946). Βαβίτσας Αριστοτέλη Χρήστος (1933), Γκαγκτζής Δ. Χρήστος (1948), Κίτσιος Κ. Δημήτριος (1950). Χύτας Δ. Γεώργιος (1945).

Πάρεδρος Γηλόφου: Γκουμότσιος Ι. Δημήτριος(1956)

ΣΤ. 1991-1994 (14-21/10/1990)

Δήμαρχος Πέτσας Ι. Αντώνιος (1956)

Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρώνης Β. Δημήτριος (1956)

Σύμβουλοι: Κατσιαφλάκας Γ. Κων/νος (1958), Κίτσιος Κ. Δημήτριος (1950), Κούτουλας Αναστ. Νικόλαος(1956), Παπαντώνης Γ. Νικόλαος (18/2/1944-12/2/2015),Πέτσας Δ. Γεώργιος (1947), Πετσούλας Χρ. Ιάκωβος (1959). Μπρόβας Σπ. Δημήτριος (1922-12/10/2003), Θεοχάρης Δ. Λάμπρος (1935), Χατζηζήσης Λ. Ιωάννης (1933-16/11/2016), Χύτας Δ. Γεώργιος (1945).

Ζ.1995-1998 (16-23/10/1994) και νομαρχιακές.

Δήμαρχος : Κόγιος Θεοφ. Γεώργιος (1954)

Πρόεδρος Δ.Σ: Φάκας Ελ. Γεώργιος (1940)

Σύμβουλοι: Γκανταϊφης Ευθ. Αθανάσιος(1951-19/8/2012), Κοτίτσας Γ. Ιωάννης (1953), Μπλιάγκας Ν. Αντώνιος(1948), Νιάκας Ανδρ. Δημήτριος(1954), Ρέντας Χρ. Δημήτριος(1962), Τσιγάρας Ηρ. Χρήστος. Παπαντώνης Γ. Ευθύμιος (1941), Ανδρώνης Β. Δημήτριος (1956), Λάμαρης Χρ. Δημήτριος (1961) Πύργος Δ. Κρίτωνας (1934).

Η.1999-2002 , ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (11-18/10/1998)

Δήμαρχος : Παπαντώνης Γ. Ευθύμιος (1941)

Πρόεδρος Δ.Σ: Γαλάνης Ευθ. Δημήτριος (1956)

Σύμβουλοι: Γκουγκουγιάννη Κ. Ελένη(1960), Κοτσίρας Ηλ. Χρήστος -Λαβός Κ. Δημήτριος (1963), Μπαγκράτσα Ι. Μαρία(1965), Πύργος Δ. Κρίτωνας (1934), Ράτζας Αθ. Νικόλαος(1958) – Γαλάνης Β. Κων/νος(1951), Σπανός Αθ. Πούλιος(1943),Σωτήρης Άγγ. Κων/νος (1949),Τζιώλας Γ. Αθανάσιος (1953),Τζιώλας Χρ. Κων/νος (1946),Τσιουτσιούμης Κ. Ιωάννης (1934).

Γκανταϊφης Ευθ. Αθανάσιος(1951-19/8/2012), Κόγιος Θεοφ. Δημήτριος(1952),Κόντος Παύλος από Παλιουριά. Ανδρώνης Β. Δημήτριος (1956), Ζαγκανίκας Ι. Νικόλαος (1959). Μπγιάλας Αθ. Χρήστος (1963).

Θ.2003-2006 (13-20/10/2002)

Δήμαρχος: Μπγιάλας Αθ. Χρήστος (1963-)

Πρόεδρος Δ.Σ: Πετσούλας Χρ. Ιάκωβος (1959-)

Σύμβουλοι: Βακάλης Ι. Νικόλαος(1949), Ζιανός Κ. Άρης(1961), Καλαντζής Ι. Δημήτριος(1963), Μπάκαβος Αποστ. Κων/νος (1956) από Δασοχώρι, Παλάντζας Γ. Λάμπρος(1959) από Παρασκευή, Πέτσας Ι. Αθανάσιος (1957), Σέντζας Γ. Δημήτριος(1968), Τέγος Γ. Βασίλειος(1968), Τζαλαμπύρας Ν. Χρήστος (1961) από Παλιουριά, Τσιουμέλας Ευστ. Κων/νος(1950).

Κόγιος Θεοφ. Γεώργιος (1954), Ανδρώνης Β. Δημήτριος (1956), Καραστέργιος Θωμά Δημήτριος(24/12/1970), Χατζηζήσης Εμμ. Λάμπρος (1972).

Παπαντώνης Γ. Ευθύμιος (1941),Γαλάνης Ευθ. Δημήτριος (1956).

Η.2007-2010 (15-22/10/2006)

Δήμαρχος: Μίγκος Ι. Νικόλαος (1968-7/12/2016)

Πρόεδρος Δ.Σ: Καψάλης Ι. Τηλέμαχος (1956)

Σύμβουλοι: Κακούσιος Ηλ. Σωκράτης(1960), Κόγιος Θεοφ. Δημήτριος(1952),

Μίγκος Ι. Δημήτριος (1960), Παπαδόπουλος Κ. Νικόλαος(1953) από Παλιουριά, Παπαντώνης Κ. Γεώργιος (1952), Τζιαφέτας Κ. Νικόλαος (1967), Τζιώλας Ν. Κυπαρίσσης (1947).

Μπγιάλας Αθ. Χρήστος (1963), Ζιανός Κ. Άρης(1961), Καλαντζής Ι. Δημήτριος(1963), Μαλλικόπουλος Παν. Γεώργιος(1962) από Παλιουριά, Μυλωνάς Ευαγγ. Κων/νος (1964) από Δασοχώρι, Πετσούλας Χρ. Ιάκωβος (1959), Τέγος Γ. Βασίλειο(1968)ς, Τσιουμέλας Ευστ. Κων/νος(1950).

Θ.2011-31/8/2014 – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (7-14/11/2010

Δήμαρχος : Μίγκος Ι.Νικόλαος (1968-7/12/2016)

Πρόεδρος Δ.Σ: Μίγκος Πολυνίκη Νικόλαος(1984)

Σύμβουλοι: Βάσσος Χρ. Δημήτριος(1966), Γαλάνης Αποστ. Ιωάννης(1981) από Κατάκαλη, Ζαγκανίκας Γ. Ιωάννης(1966), Καψάλης Ι. Τηλέμαχος (1956), Μαγκούφης Β. Δημήτριος(1974) από Τρικοκκιά, Μωυσιάδης Θ. Γεώργιος(1962) από Δήμητρα, Ντίνας Αργ. Νικόλαος από Καρπερό, Παπαντώνης Κ. Γεώργιος (1952), Τζιαφέτας Κ.Νικόλαος (1967), Τζιώλας Ν. Κυπαρίσσης (1947), Χάιτας Ι. Θεοχάρης(1956) –Καρπερό. Καραστέργιος Θ. Δημήτριος(24/12/1970), Αναγνώστου Δ. Ιωάννης(1968), Παπαγεωργόπουλος Ηλ. Αθανάσιος από Καρπερό. Μυλωνάς Ευαγγ.Κων/νος (1964) -Ζαγκανίκας Ι .Νικόλαος από 1/2013,

Ζιάκας Θεοδ. Χρήστος από Δήμητρα. Μπγιάλας Αθ. Χρήστος (1963), Κορδίλας Κ. Δημήτριος (1961). Τζιώλα Κ. Μαρία (1974).

Ι. 1/9/2014-31/8/2019 (18-25/5/2014)

Δήμαρχος: Καραστέργιος Θωμά Δημήτριος(24/12/1970)

Πρόεδρος Δ.Σ: Λάμαρης Χρ. Ελευθέριος(1981)

Σύμβουλοι: Αναγνώστου Δ. Ιωάννης(1968), Γκούμα-Στάθη Σοφία του Κων/νου(1974) από Δήμητρα, Κακούσιος Χρ. Γεώργιος(1982) από Παλιουριά, Καραγκούνη-Κοτίτσα Σταματία του Κ.(1990), Ορφανίδου-Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά(1978) από Δήμητρα, Παππάς Ευαγγ. Νικόλαος από Τριφύλλι, Τρικαλίδης Κ. Αριστείδης(1966), Τσιγάρας Αλ. Δημήτριος(1971),Τζιώλας Σωκρ. Ιωάννης(1965), Τζιώλας Αθ. Νικόλαος(1970), Χατζηζήσης Εμμ. Λάμπρος (1972-), Χρυσάκης Γ. Στέφανος(1973).

Μπγιάλας Αθ. Χρήστος (1963), Ανδρώνης Β. Δημήτριος (1956), Κορδίλας Κ. Δημήτριος (1961), Ντούμας Φ. Λάμπρος από Καρπερό. Μίγκος Ι. Νικόλαος (1968-7/12/2016), Μωυσιάδης Θεοδ. Γεώργιος(1961) από Δήμητρα, Σπανού-Φακή Ελένη(1974) του Ελευθερίου.

– Από τη Δημοτική Ενότητα του Νικολάου Ι.Μίγκου έχουν παραιτηθεί κατά σειρά, πριν την ανάληψη καθηκόντων, οι εκλεγέντες Ζαγκανίκας Γεωργίου Ιωάννης, Τσιγάρας Μιλτιάδη Κων/νος και Μίγκος Πολυνείκη Νικόλαος και κατέλαβε τη θέση η Ελένη Ελ. Σπανού-Φακή. Τη θέση του αποθανόντος- 7/12/2016-επικεφαλής Ν. Ι. Μίγκου κατέλαβε ο Δημήτριος Ι. Μίγκος (1960), που-πέρα από τις 2-3 παρουσίες στην αρχή της θητείας του- απέχει από τις συνεδριάσεις.

-Ο Δημήτριος Αλ.Τσιγάρας αποχώρησε από το συνδυασμό του δημάρχου Δ. Καραστέργιου και ανεξαρτητοποιήθηκε(ήδη στις συνεδριάσεις της Δευτέρας 19/12/2016).

– Το Δ.Σ έχει 20 αντί 21 δημοτικούς συμβούλους γιατί το Τριμελές Πρωτοδικείο Γρεβενών με την 25/12-6-2014 απόφαση δεν ανακήρυξε ένα δημοτικό σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης – με υποψήφια δήμαρχο τη Τζιώλα Κ. Μαρία-ενώ δικαιούται μία έδρα. Ουσιαστικά όμως λειτουργεί με λιγότερους δημοτικούς συμβούλους στην περίοδο του Κλεισθένη. Δημοτικοί σύμβουλοι πολύ εύκολα απουσιάζουν. Και ο βουλευτής κ. Χρήστος Μπγιάλας έχει παρευρεθεί ελάχιστες φορές στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από 9/2015.

-Γνωστό είναι ότι λαμβάνουν σύνταξη/χορηγία στα 65 όσοι διετέλεσαν για τουλάχιστον δυο θητείες δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων ή νομάρχες. Γνωστός και ο ν.3513/2006, διαλαμβάνει ότι λαμβάνουν σύνταξη αιρετού στα 65 όσοι θήτευσαν επί είκοσι(20) χρόνια στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση με τουλάχιστον μία πλήρη θητεία δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.

Επιμέλεια –παρουσίαση

Δημήτριος Ευθ. Γαλάνης