Δε θα πω πολλά λόγια…

Διδάσκω το μάθημα από το 1987!

Το ίδιο βιβλίο, τα ίδια κείμενα!

Θα μπορούσε να υπάρξει ένα άλλο βιβλίο με άλλα κείμενα.

Το 1994 κυκλοφόρησε το Θεμέλιο Λατινικής Γραμματικής από την Βιβλιοεκδοτική ΑΕ Θεσσαλονίκης.

Πολλές εκδόσεις και ανατυπώσεις!

Μου έλεγαν πως θα αλλάξει το βιβλίο!

Τον βιβλίο δεν άλλαξε!

Το 2003, με επιπλέον σελίδες… βαπτίζεται «Λατινική Γραμματική» από τις ίδιες εκδόσεις!

Εκατοντάδες μαθητές…

Πάλι κάποιοι μιλούσαν για καινούργιο βιβλίο!

Ea fama vagatur…

Και πέρσι το 2017 από τις Εκδόσεις «Ρώμη» κυκλοφόρησε πάλι… η «Λατινική Γραμματική» με ένα ωραίο μπλε εξώφυλλο.

Έχω επισκεφτεί πολλά σχολεία του εξωτερικού που οι μαθητές τους διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, τις λεγόμενες «νεκρές γλώσσες»!

Εμείς δε θέλουμε τα Λατινικά!

Σταματώ…

Φέτος, στο τέλος της χρονιάς θα θάψουμε το μάθημα και θα βάλουμε πάνω του και την ταφόπλακα!