Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει μετά την τοποθέτηση του προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Τάκη Πολίτη κατά της δημοτικής αρχής Βόλου, κατά την τελετή αναγόρευσης του Μανώλη Γλέζου σε επίτιμο διδάκτορα,  από το Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Παν/μίου Θεσσαλίας εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι «οι ακαδημαϊκές μονάδες-τμήματα του ΠΘ διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και αναλαμβάνουν πλήρως την οργανωτική ευθύνη των επιμέρους δράσεων και εκδηλώσεών τους. Η Πρυτανεία του ιδρύματος δεν παρεμβαίνει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων των τμημάτων».

Η ανακοίνωση του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων:

«Η πρόσκληση όλων των εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου στις επίσημες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση των Πρυτανικών Αρχών και της Διοίκησης του ιδρύματος. Κάθε παρέκκλιση από αυτή την βασική αρχή συνιστά θεσμικό ατόπημα και δεν συμβάλλει στην εμπέδωση της δημοκρατίας στον τόπο μας.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες-τμήματα του ΠΘ διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και αναλαμβάνουν πλήρως την οργανωτική ευθύνη των επιμέρους δράσεων και εκδηλώσεών τους. Η Πρυτανεία του ιδρύματος δεν παρεμβαίνει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων των τμημάτων, πόσο μάλλον σε οργανωτικά  θέματα και επιλογές για τις οποίες δεν είναι ενήμερη.

Η εκπλήρωση των θεσμικών ρόλων μας αλλά και η προάσπιση της ελευθερίας του λόγου αποτελούν από κοινού και ισοβαρώς μέριμνα κάθε  πανεπιστημιακού δασκάλου αλλά και συνταγματική μας υποχρέωση».

Source: LarissaNet