Την αδρανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ευθύνη του προεδρείου, φέρνει ως θέμα συζήτησης στο ΔΣ η παράταξη της «Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών».

Ταυτόχρονα ζητά την παρέμβαση της Ένωσης για τη μη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών και ρεπό σε πυροσβέστες.

Σε επιστολή της προς το προεδρείο και μέλη του ΔΣ της ΕΥΠΣ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η ΕΑΚΠ αναφέρει:

«Συνάδελφοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, η ΕΑΚΠ, εκτιμώντας ότι η αδρανοποίηση που έχει επέλθει με ευθύνη του προεδρείου, έχει επιδεινώσει τα εργασιακά προβλήματα των πυροσβεστών του Βορείου Αιγαίου, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα όχι μόνο δεν παρεμβαίνει για την επίλυσή τους τη στιγμή που απασχολούν έντονα τους συναδέλφους, αλλά αποφεύγει ακόμη και να εκπληρώσει για μεγάλο διάστημα στοιχειώδεις υποχρεώσεις, όπως είναι οι συνεδριάσεις του ΔΣ.

Για το λόγο αυτό καταθέτουμε πρόταση για συζήτηση των δύο κάτωθι θεμάτων.

1ο Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης: Παρέμβαση της Ένωσης για τη μη χορήγηση των οφειλόμενων αδειών και ρεπό στους υπαλλήλους του ΠΚ Πλωμαρίου και σε όσες ΠΥ και ΠΚ της Περιφέρειας αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.

2ο Θέμα προ Ημερήσιας Διάταξης: Αδρανοποίηση της παρεμβατικότητας της Ένωσης για τα εργασιακά προβλήματα των εργαζομένων των ΠΥ και των ΠΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της καταστατικής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, λόγω μη πραγματοποίησης τακτικών συνεδριάσεων με ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ».