Τα προβλήματα στελέχωσης του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αθήνας και την κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών αναδεικνύουν με Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής, Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου.

Αναλυτικά, το κείμενο της Ερώτησης αναφέρει:

«Για τα επιτακτικά προβλήματα στην εκπαίδευση των προσφύγων και των υπόλοιπων μαθητών στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας έχουμε καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2218/5-10-2018 Ερώτηση, χωρίς μέχρι σήμερα να πάρουμε απάντηση. Όμως τα προβλήματα, όσον αφορά τη στελέχωση του Διαπολιτισμικού Γυμνάσιου Αθήνας, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά και η κατάσταση χειροτερεύει.

Τελευταίο «κρούσμα» αποτελεί η κατάργηση τριών (3) οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα, που δρομολογείται στο πλαίσιο της γενικότερης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, από το ΚΥΣΔΕ, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. Δεν αναγνωρίζεται από τη διοίκηση το σύνολο των τμημάτων που λειτουργούν στο σχολείο (συνολικά 15, 7 από αυτά καταγραμμένα με βάση τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος myschool και 8 υποδοχής), όπως άλλωστε προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων στα Πειραματικά – Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Αντ’ αυτού, αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτικές ανάγκες μόνο εκείνες που προκύπτουν από τα 7 τμήματα που θεωρούνται ως Γενικής Παιδείας στο myschool, παρότι υπάρχει γνώση της πλήρους εικόνας τόσο από πλευράς Υπουργείου Παιδείας όσο και από πλευράς ΔΔΕ Α΄ Αθήνας. Έτσι, αντί να ενισχυθεί η οργανικότητα του σχολείου, με βάση και το μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών που προβλέπεται νομοθετικά για αυτή τη δομή, η οργανικότητα βάλλεται.

Αγνοούνται οι προτάσεις του σχολείου για νέες αναγκαίες οργανικές π.χ. ΠΕ16 – μουσικών. Κι αυτό σε μία φάση που από τη μία υπάρχει αύξηση του μαθητικού δυναμικού και των σύνθετων αναγκών, ενώ, από την άλλη, έχουν ήδη μεταταχθεί ή συνταξιοδοτηθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά άλλοι τρεις (3) οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί. Οι οργανικές αυτές θέσεις δεν καλύφθηκαν φέτος. Άρα συνολικά το σχολείο υποβαθμίζεται κατά έξι (6) οργανικές θέσεις!!!

Οι νέες τρεις (3) οργανικές θέσεις, που αυθαίρετα και παράλογα βαίνουν προς κατάργηση, αφορούν εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, που διορίστηκαν και πήραν την οργανική τους θέση κατόπιν ειδικής διαδικασίας κρίσης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους [Ν. 2413/1996, άρθρο 36 (ΦΕK 124 Α΄/17-6-96), Αριθ. Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999, άρθρο 23 και Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016)].

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλύπτουν, πέραν των μαθημάτων ειδικότητας, τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου σε ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, όπως προβλέπει ο Νόμος για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση [άρθρο 23, Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016)], λόγω της εμπειρίας και των σπουδών τους.

Επιπλέον, στον ιδρυτικό Νόμο για τις τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα των διαπολιτισμικών σχολείων (ΦΕΚ 1789/1999) προβλέπεται, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, η λειτουργία τμημάτων που, πέρα από τη γλωσσική ενίσχυση στην ελληνική, προωθούν την προσαρμοσμένη διδασκαλία σε συγκεκριμένα μαθήματα, κάτι που δεν υλοποιείται. Έτσι, τεχνητά, παρουσιάζεται ως δήθεν «περιττή» ή αλλιώς δήθεν «υπεράριθμη» η παρουσία του μόνιμου και με οργανική θέση προσωπικού. Αντ’ αυτού η κυβέρνηση και η διοίκηση προκρίνουν τη λειτουργία τμημάτων υποδοχής, μέσω προγραμμάτων που «τρέχουν» στα «κανονικά» σχολεία (π.χ. τάξεις υποδοχής ΖΕΠ, που πέρσι στο Διαπολιτισμικό λειτούργησαν το Γενάρη!!!).

Δεν είναι δυνατόν να δρομολογείται η κατάργηση οργανικών θέσεων και στη συνέχεια να καλύπτονται απλά οι ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας, που αντικειμενικά παραμένουν, με αναπληρωτές ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, που είναι διαφορετικοί κάθε σχολική χρονιά και τοποθετούνται με μεγάλη καθυστέρηση (Νοέμβρης μήνας και λείπουν από το σχολείο 30 ώρες μαθημάτων!!!). Ούτε βέβαια αποτελούν εγγύηση και λύση προγράμματα που ξεκινούν στη μέση της σχολικής χρονιάς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, που διαθέτουν θέση στο Διαπολιτισμικό, δεν έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης θέσης εντός του ΠΥΣΔΕ της Α΄ Αθήνας, λόγω του θεσμικού πλαισίου (ανάλογα και στα υπόλοιπα ΠΥΣΔΕ).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι θα κάνει ώστε:

  • Να σταματήσει η διαδικασία κατάργησης των τριών (3) οργανικών θέσεων.
  • Να ενισχυθεί η οργανικότητα του σχολείου και να μην υλοποιηθεί η κατά έξι (6) θέσεις συνολικά οργανική υποβάθμισή του, σε βάρος των σύνθετων εκπαιδευτικών αναγκών των Διαπολιτισμικών.
  • Να λειτουργούν τα προσαρμοσμένα τμήματα που προβλέπονται για τα Διαπολιτισμικά Σχολεία, πλήρως, για όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και από την αρχή της χρονιάς.
  • Να αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτονται από το προσωπικό του σχολείου όσες προκύπτουν από το σύνολο των τμημάτων στο myschool.
  • Να υπολογίζονται και οι εκπαιδευτικές ανάγκες εκείνες των τμημάτων που καταχωρούνται μεν στο myschool, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη (αφού δεν λογαριάζονται ως «τμήματα Γενικής Παιδείας»).
  • Να υπάρχει ισότιμη δυνατότητα βελτίωσης θέσης, απόσπασης ή άλλων υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα διαπολιτισμικά, χωρίς να πλήττεται η οργανικότητα των σχολείων».