Στη συγκρότηση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης» (ΑΣΠΠΥ) προχώρησαν Πενταετείς Πυροσβέστες, με βασική αρχή: «Κανένας Πυροσβέστης Πενταετούς υποχρέωσης να μην απομακρυνθεί από τον τόπο συμφερόντων του» και διεκδικήσεις:

  • Την άμεση μονιμοποίηση όλων των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας.
  • Την ένταξή τους στα Βαριά, Ανθυγιεινά και Επικίνδυνα επαγγέλματα.
  • Την άμεση χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.
  • Την αύξηση των μισθολογικών τους απολαβών.
  • Την αξιοποίησή τους στις νυχτερινές βάρδιες και τις εξαιρέσιμες μέρες.

Στην ιδρυτική της διακήρυξη, η ΑΣΠΠΥ αναφέρει: «Όλο το προηγούμενο διάστημα χορτάσαμε να διαβάζουμε, αλλά και να βλέπουμε μέσα από ειδυλλιακές φωτογραφήσεις, συναντήσεις με διάφορους πολιτικούς παράγοντες, που πάντα ολοκληρώνονταν μέσα σε ένα «εγκάρδιο» κλίμα κατανόησης και βαρύγδουπων διαβεβαιώσεων για την επίλυση των προβλημάτων μας. Όλα αυτά, μέσα σε ένα κλίμα εργασιακής ειρήνης, χωρίς ουσιαστικές προσπάθειες αγωνιστικών διεκδικήσεων.

Και τα προβλήματα, καλά κρατούν…».

Καλεί σε «υπερψήφιση των ψηφοδελτίων της για τα υπηρεσιακά συμβούλια, για:

  • Ένα κανονισμό μεταθέσεων, που να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.
  • Ένα κανονισμό μεταθέσεων, που δεν θα αποτελεί εργαλείο για την κάλυψη των κενών στο ΠΣ, που δημιουργεί η έλλειψη προσλήψεων και οι διαρκείς παραχωρήσεις υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
  • Για αποφάσεις του συμβουλίου, αξιοκρατικές και όχι ρουσφετολογικές και αποτέλεσμα μαγειρεμάτων ή συμβιβασμών».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωση» (ΑΣΠΠΥ).