Σε ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των πολιτών σε χώρους πρασίνου και την καλύτερη ανάδειξή τους, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και με πιλοτική εφαρμογή στο Πεδίο του Άρεως, μετέχει η Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων», και συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα υλοποιηθεί από πέντε φορείς, μεταξύ των οποίων και η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 761.034 ευρώ και για την Περιφέρεια Αττικής, στο ποσό των 120.401 ευρώ.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και η αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής κινητών τηλεφώνων / tablet, για την ανάδειξη των στοιχείων περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος των χώρων πρασίνου. Ταυτόχρονα θα συλλέγει (από τους ίδιους τους χρήστες) πληροφορίες χρήσιμες στους διαχειριστές των πάρκων, με σκοπό την καλύτερη ανάδειξη και χρήση των χώρων των πάρκων. Η χρήση τεχνολογιών ενσωματωμένων στα κινητά τηλέφωνα ή άλλες κινητές συσκευές των επισκεπτών, μέσω τεχνολογιών υπηρεσιών θέσης και επαυξημένης πραγματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον.

Εκεί ο επισκέπτης θα μπορεί, σε πραγματικές συνθήκες να επιλέξει τα αντικείμενα και τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν να δει και με βάση τη θέση και το οπτικό πεδίο του, θα έχει, σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα δέντρα/φυτά, αλλά και για άλλου τύπου σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να υπάρχουν στον χώρο όπως π.χ., αγάλματα, μνημεία, κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Πεδίο του Άρεως για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών του Πάρκου μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει επικουρικό ρόλο σε όλες τις εργασίας του έργου. Κυρίως θα εμπλακεί στη δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογών επισκέπτη και διαχειριστή, με ουσιαστικό παραδοτέο την αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας για την περιήγηση των πάρκων ως αποτέλεσμα πιλοτικής εφαρμογής στο Πεδίο του Άρεως.

Τα κύρια οφέλη του έργου θα είναι: Η αποκόμιση της τελικής έκδοσης θα αναδείξει τα στοιχεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος του πάρκου με ταυτόχρονη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών, αλλά και αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επιπλέον θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να εκμεταλλευτούν στοιχεία που παράχθηκαν από τους χρήστες, όπως φωτογραφίες και σχόλια, αλλά και τη δραστηριότητά τους μέσα στο πάρκο.

Πηγή: cnn.gr