Αυτό το βιβλίο, περιέχει 245 ψαλμούς και μία προσευχή,

και είναι αφιερωμένο με πολύ σεβασμό στους γονείς μου,

ΗΛΙΑ Ι. ΒΑΣΣΟ και ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ,

καθώς επίσης και στην Αγία Ηγουμένη και τις βελγίδες καλόγριες,

εθελόντριες βοηθές νοσοκόμες στο νοσοκομείο του Hasselt

στις 21-11-1963, ημερομηνία γεννήσεως μου.

Ήταν από τους πρώτους μου φίλους που με πρόσεχαν όταν γεννήθηκα,

και ίσως να μην καταφέρουμε να συναντηθούμε ποτέ ξανά.

Όμως μέσα από αυτούς τους ψαλμούς, σίγουρα συναντήθηκαν,

ο ειλικρινής σεβασμός μου, με την απεριόριστη καλοσύνη τους.

 

 

ODE TO A THANK YOU

 

This book contains 245 psalms and a prayer
and is dedicated with much respect to my parents,
Elias J. VASS and MARIA. Ν. Tsiakalou,
as well as in St. Abbess and Belgian nuns,
volunteer assistant nurses at the hospital in Hasselt
on 11.21.1963, the date of my birth.
He was one of my first friends who looked after me when I was born,
and may not be able to meet ever again.
But through these psalms, certainly met,
My sincere respect, with unlimited kindness.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ.ΒΑΣΣΟΣ