Τα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» για την Α’ Λυκείου των συγγραφέων Δημήτρη Λάππα και Γιώτας Κλειστάρη, που κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική, είναι ένα χρήσιμο βοήθημα στο δύσκολο και πολυσήμαντο μάθημα της Λογοτεχνίας.

http://www.ellinoekdotiki.gr/productList.asp?ITMID=697&LANG=GR

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ερμηνευτική προσέγγιση όλων των κειμένων του σχολικού βιβλίου καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. Αρχικά, δίνεται η ταυτότητα κάθε κειμένου, δηλαδή ένας ορισμός, γραμματολογικά στοιχεία και το χωροχρονικό πλαίσιο. Ακολουθεί το θέμα κάθε έργου και η διάκριση σε επιμέρους ενότητες, αναφέροντας τα βασικά σημεία. Έπειτα, αναλύεται και ερμηνεύεται το κείμενο, δίνοντας έμφαση στην κεντρική αλλά και σε δευτερεύουσες ιδέες. Τέλος, παρατίθενται πολιτιστικά και πραγματολογικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, επιχειρείται γλωσσική επεξεργασία. Ειδικότερα, εξηγούνται εκφραστικά μέσα, καλολογικά στοιχεία και το ύφος. Επιπλέον, αν υπάρχει ποίημα, γίνεται στιχουργική ανάλυση. Στο τελευταίο μέρος κάθε ενότητας, σταχυολογούνται παράλληλα κείμενα για περαιτέρω εμβάθυνση και υπάρχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, ώστε ο μαθητής να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να κατανοήσει το προς εξέταση κείμενο, και συμπληρωματικές ερωτήσεις.

Εν τέλει, το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό που βοηθά το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην ερμηνευτική προσπάθεια ενός λογοτεχνικού κειμένου.