Τελετὴ βραβεύσεως τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν Δημοτικῶν Σχολείων καί τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων τοῦ Νομοῦ Γρεβενῶν, σχολικοῦ ἔτους 2017-2018, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν (δίπλα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας) τήν Τετάρτη 30-1-2019 κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὶς 11.00 π.μ.