ΠΡΟΤΑΣΗ – ΛΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο νομός μας είναι κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικός. Το νότιο τμήμα του (Δήμου Δεσκάτης) αριθμεί 126.996 στρ. καλλιεργήσιμα και 48.293 αριθμό ζώων περίπου (αμνοερίφια, βοοειδή κλπ). Οι υδάτινοι πόροι, άρδευση-πότισμα είναι διαχρονικά ανεπαρκής και ανεξέλεγκτη με αποτέλεσμα η παραγωγή προϊόντων να κινείται σε χαμηλά επίπεδα και ως εκ τούτου το εισόδημα των γεωργών/κτηνοτρόφων χαμηλό. Τα λίγα μέχρι τώρα γεωφράγματα, γεωτρήσεις και αρδευτικά μέσα είναι ενεργοβόρα και πολυδάπανα, με αποτέλεσμα να λύνουν μερικώς το πρόβλημα άρδευσης και μεγάλες εύφορες εκτάσεις καλλιεργήσιμες να μένουν απότιστες (το κυριότερο αρδευτικό της νοτίου περιοχής ΤΟΕΒ Καρπερού-Δήμητρας ποτίζει 2000χιλ στρεμ. αντί 20.000χιλ στρεμ.). Έγιναν διαχρονικά και γίνονται πολλές συσκέψεις-διαβουλεύσεις για την άρδευση της περιοχής. Προσωπικά τονίζω ότι οι λύσεις είναι «μερικού αποτελέσματος» και δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα στο σύνολο της περιοχής όπως π.χ. με τα φωτοβολταϊκά στο ΤΟΕΒ Καρπερού-Δήμητρας, λιμνοδεξαμενή στην θέση «Αλμυρή» Δεσκάτης  κλπ. που κρίνονται τεχνικά  επιβεβλημένα.

Η λύση είναι μόνο μία και οριστική για άρδευση-πότισμα όλου του νότιου τμήματος ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (ΧΩΡΙΟ ΑΓΑΠΗ) ή κατά προσέγγιση πλησίον των δύο ποταμών μετά από επιστημονική και εμπεριστατωμένη έρευνα και φυσική ροή του νερού στην πεδιάδα Καρπερού-Δήμητρας και εν συνεχεία στις υπόλοιπες  Κατάκαλη – Τρικοκκιά – και Παλιουριά – Δεσκάτη. Το υψόμετρο στο χωριό ΑΓΑΠΗ είναι 431μ. Το υψόμετρο στο χωριό Καρπερό-Δήμητρα είναι 398μ. Απόσταση σε ευθεία γραμμή ΑΓΑΠΗ – ΚΑΡΠΕΡΟ είναι 12.710χιλ.

Κρίνεται αναγκαίο  όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες μας να προβούν σε  έρευνα και οριστική επίλυση του θέματος της άρδευσης  με φυσική ροή και επάρκεια  του νοτίου τμήματος του νομού Γρεβενών.

Ναι στα μεγάλα έργα.

Ναι στην μεγάλη ανάπτυξη της περιοχής.

Ναι στην μεγαλύτερη παραγωγή-εισόδημα των γεωργών και κτηνοτρόφων.

Ναι στην ΑΛΛΑΓΗ του τόπου μας.

 

Βασίλης Γκαλογιάννης

Υποψ. βουλευτής Γρεβενών

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ