Ερώτηση για τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στελέχωσή τους από μόνιμους εκπαιδευτικούς κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Παιδείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Μωραΐτης, Μανώλης Συντυχάκης και Σταύρος Τάσσος.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (αριθμ. Πρωτ. 37423/Ε2/08-03-2019) για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν για τον υπολογισμό αυτών.

Η επιλογή αυτή του υπουργείου να διαγράψει διοικητικά, από το χάρτη της Ειδικής Αγωγής, τα Τμήματα Ένταξης, δείχνει ότι από τις ελάχιστες 4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που πρόκειται να κάνει (άγνωστο πότε), δεν θα διατεθεί ούτε ένας

μόνιμος εκπαιδευτικός στη λειτουργία των εν λόγω Τμημάτων, καθώς η τοποθέτηση αυτών προϋποθέτει την ύπαρξη των οργανικών θέσεων.

Αυτό προκαλεί αλγεινή εντύπωση όχι επειδή δεν αντιμετωπίζεται ο κλάδος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με ισονομία, αλλά γιατί εξαιρούνται με κραυγαλέο τρόπο δομές που έτσι κι αλλιώς είναι υποπολλαπλάσιες των πραγματικών αναγκών των μαθητών που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το έτος 2015 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Τμήματα Ένταξης στην Πρωτοβάθμια ήταν 13.987, που κι αυτός ο αριθμός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες αυτής της βαθμίδας. Παρ’ όλα αυτά, τον επόμενο χρόνο, στα Τμήματα Ένταξης των Γυμνασίων φοίτησαν μόλις 3.823, δηλαδή πάνω από δέκα χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν την αναγκαία ειδική παιδαγωγική στήριξη που πρέπει να έχει συνέχεια και εναρμονίζεται με τις συνθετότερες απαιτήσεις της επόμενης σχολικής βαθμίδας.

Αποδεδειγμένα η ύπαρξη και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης βοηθάει σημαντικά τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τους καθιστά σημαντικά λειτουργικότερους με τη χρήση του γραπτού λόγου και όχι μόνο. Παρά τη σημαντική τους συνεισφορά στην παιδαγωγική διαδικασία αυτά σχεδόν εξαφανίζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επομένως, η στελέχωση των υπαρχουσών δομών από μόνιμο προσωπικό είναι ένα μικρό πρώτο βήμα, αυτό που απαιτείται είναι η γενναία ίδρυση και λειτουργία τόσων όσα χρειάζονται για να καλυφτούν οι ανάγκες όλων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Ερωτάται ο κ. υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε:

• Να δοθούν όλες οι οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης της Δευτεροβάθμιας για να τοποθετηθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

• Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, προκειμένου να καλυφτούν όλες οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

• Να προσληφθεί το αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για να καλυφτούν όλες οι ειδικές δομές.

• Να ιδρυθούν όλες οι αναγκαίες δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης για να καλυφτούν τα παιδιά με κάθε είδους αναπηρία ή/και ειδική εκπαιδευτική ανάγκη».