Σε 103 από  103   100,00%

 

Εγγεγραμμένοι 33.270
Ψήφισαν 18.968 57,01%
Έγκυρα 18.225 96,08%
Άκυρα 583 3,07%
Λευκά 160 0,84%
Αποχή 14.302 42,99%
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Γ. – ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ 30,62% 5.581
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Δ. – ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 29,25% 5.330
ΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ. – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑ Σ 19,67% 3.584
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                  15,55% 2.834
ΝΤΑΓΚΑ Π. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,92% 896