Γράφει ο Ιάκωβος Σούσης Msc,FRCOG, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Ιατρός Αναπαραγωγής.

Νέα ιαπωνική έρευνα έδειξε ότι η έκθεση στο WiFi φαίνεται πως επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των σπερματοζωαρίων.

Η μελέτη αξιολόγησε την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών (EM) κυμάτων από συσκευές WiFi στο ανθρώπινο σπέρμα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι άμεσης έκθεσης σε φορητό δρομολογητή (router) WiFi μείωσαν την κινητικότητα και αύξησαν το ποσοστό θνησιμότητας των σπερματοζωαρίων σε δείγματα που είχαν δώσει 51 άνδρες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η χρήση μίας μικρής ασπίδας WiFi που παρεμποδίζει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μείωσε τις επιπτώσεις στα σπερματοζωάρια.

Οι 51 άνδρες άνδρες, είχαν μέση ηλικία 38,4 χρόνια και συμμετείχαν στη μελέτη από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2018. Όλοι οι άνδρες είχαν συμμετάσχει σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή σπερματέγχυσης.

Τα δείγματα σπέρματος χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:
• μια ομάδα ελέγχου, στην οποία τα δείγματα σπέρματος δεν εκτέθηκαν σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα από το δρομολογητή WiFi
• μια ομάδα, στην οποία το σπέρμα προστατεύθηκε από μία μικρή ασπίδα WiFi που προστατεύει από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και
• μια ομάδα, στην οποία τα δείγματα σπέρματος εκτέθηκαν σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Τα δείγματα σπέρματος τοποθετήθηκαν κοντά σε έναν δρομολογητή WiFi τσέπης, έτσι όπως θα κουβαλούσε στην τσέπη του ένας άνδρας το κινητό του.

Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα από το δρομολογητή WiFi έγινε σε περιόδους 30 λεπτών, 60 λεπτών, 2 ωρών και 24 ωρών και μετά ελέγχθηκε με ακρίβεια με ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης κινητικότητας σπέρματος.

Η Kumiko Nakata, επικεφαλής της έρευνας του Κέντρου Ερευνών Yamashita Shonan Yume στη Fujisawa της Ιαπωνίας, δήλωσε: «Μετά από 30 λεπτά ενεργοποίησης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η κινητικότητα της ομάδας ελέγχου και της ομάδας με ασπίδα WiFi ήταν 87%, ενώ της ομάδας που εκτέθηκε ήταν 88%».

Στα 60 λεπτά ενεργοποίησης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, οι διαφορές στην κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μεταξύ των τριών ομάδων ήταν ακόμα μικρή. Μετά από δύο ώρες όμως, η κινητικότητα της ομάδας ελέγχου ήταν 53,3%, της ομάδας με ασπίδα ήταν 44,9% και της ομάδας που εκτέθηκε έφθανε μόλις το 26,4%.

Μετά από 24 ώρες, ο αριθμός νεκρών σπερματοζωαρίων της ομάδας ελέγχου ήταν 8,4%, της ομάδα με ασπίδα ήταν 18,2% και της ομάδας που εκτέθηκε ήταν σημαντικά υψηλότερη, φθάνοντας το 23,3%.

Αυτό δείχνει ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του φορητού δρομολογητή WiFi μειώνουν την κινητικότητα και αυξάνουν το ποσοστό θνησιμότητας του ανθρώπινου σπέρματος.

«Τα τελευταία χρόνια, η μείωση της γονιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί θέμα μεγάλης ανησυχίας”, δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Kumiko Nakata. «Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα λέγεται ότι είναι ασφαλή, αλλά όταν «βομβαρδίζεσαι” από αυτά εξαιτίας των συσκευών WiFI, μπορεί να αποτελούν παράγοντα που μειώνει τη γονιμότητα”.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, μια ασπίδα WiFi μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία από τις βλαβερές συνέπειες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων”.

«Κρίνοντας από τα αποτελέσματα της μελέτης, δικαίως υποθέτουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις.

Λέγοντας μεγαλύτερη έκθεση δεν εννοούμε μόνο λίγες μέρες, εβδομάδες ή μήνες, αλλά χρόνια. Τις επόμενες δεκαετίες δισεκατομμύρια άνθρωποι πιθανότατα θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη γονιμότητά τους”, τόνισε η επικεφαλής της έρευνας.

Η Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας προβλέπει ότι τον 21ο αιώνα η υπογονιμότητα ανδρών και γυναικών θα είναι το τρίτο σοβαρότερο θέμα υγείας μετά τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πηγή: capital.gr