Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00, στο γραφείο του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

  1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής ΜΠΕ (ΣΜΠΕ), που αφορά το έργο με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21864/1425/08-03-2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

 

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

1.1 Επαναδιατύπωση άποψης για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΑΜΑΡΙ 0535», ιδιοκτησίας «WIND HELLAS Tηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» στη θέση «Σφεντιλίδες» πλησίον του χωριού Βισταγή, Δήμου Αμαρίου, ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3671/30-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.2 Λατομείο μαρμάρου, από τους ΣΤΕΛΙΟ, ΜΑΡΙΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗ στην θέση «Στεναλώματα» ΤΚ Αηδονοχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου,σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 105/5-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.3 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών Γουλεδιανά και Όρος του Δήμου Ρεθύμνου, στην ΠΕ Ρεθύμνου, με φορέα υλοποίησης την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 693/19-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.4 Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων επεξεργασίας με την εγκατάσταση κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ για την αποκατάσταση ανενεργού λατομείου» στην θέση ‘Κουμπέδες’ του Δήμου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου, με φορέα έργου την υπό σύσταση εταιρία ΡΟΓΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4511/3-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.5 Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 180 κλινών, κατηγορίας 4 αστέρων ιδιοκτησίας «Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Α.Ε», στην ΤΚ Γερανίου, ΔΕ Πλατανιά, ΠΕ Χανίων εντός περιοχής δικτύου NATURA – 2000,σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1750/22-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.