Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια της σήμερα, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο για μία μείωση τους επόμενους μήνες καθώς ενσωμάτωσε στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα την πρόβλεψη και για «χαμηλότερα επίπεδα» στα επιτόκια της, εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται κάτω από τον επίσημο στόχο.

«Εάν το outlook του πληθωρισμού συνεχίσει να απέχει από τον στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να αναλάβει δράση», αναφέρει η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι το Δ.Σ. «παραμένει σε ετοιμότητα να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρει ότι ανέθεσε στις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωσυστήματος να εξετάσουν εναλλακτικές, περιλαμβανόμενων τρόπων για την ενίσχυση του forward guidance στα επιτόκια, μέτρα άμβλυνσης όπως ένα σύστημα βαθμίδων [για τα αποθεματικά των τραπεζών] και επιλογές για το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων αγορών περιουσιακών στοιχείων (QE).

Αναλυτικά, η ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι «αναμένει τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2020 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.»

Το Δ.Σ. υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για μια ιδιαίτερα διευκολυντική νομισματική πολιτική για παρατεταμένη χρονική περίοδο, καθώς οι τιμές του πληθωρισμού, τόσο οι πραγματικές όσο και οι εκτιμώμενες, συνεχίζουν να κινούνται κάτω από τα επίπεδα που είναι συμβατά με τον επίσημο στόχο.

Αναφέρει επίσης ότι «εάν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού συνεχίσουν να απέχουν από τον στόχο, το Δ.Σ. είναι αποφασισμένο να αναλάβει δράση». Σε αυτό το πλαίσιο, «παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία, κατά περίπτωσιν, για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς τον στόχο με διατηρήσιμο τρόπο».

Παράλληλα, το Δ.Σ. επανέλαβε ότι «σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.»

Πηγή: capital.gr