Καλώς σας βρίσκω και πάλι αγαπημένο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας μας, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, απαραίτητη για την ανασύνταξη των δυνάμεων!

Επιστρέφω με τη συνέχεια του άρθρου μου που περιλαμβάνει βασικές φράσεις ή λέξεις που χρησιμοποιούμε λανθασμένα στον καθημερινό μας λόγο:

«γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει» (και όχι γλώσσα λανθάνουσα την αλήθειαν λέγει)

«ον ου τύπτει λόγος ουδέ ράβδος» (και όχι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος)

«παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο» (και όχι απελθέτω απ’ εμού)

«πνέει τα λοίσθια» (και όχι πνέει τα ολίσθια)

«αυτός καθαυτόν» (και όχι αυτός καθαυτός)

«μακρόθεν» (και όχι εκ του μακρόθεν)

«Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν» (και όχι ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν)

«τον επικεφαλής της ομάδας» (και όχι τον επικεφαλή της ομάδας καθώς δεν πρόκειται για κάποιο επίθετο που κλίνεται, αλλά για ένα επίρρημα που σημαίνει «επί της κεφαλής»)

«Λανθασμένο όνομα» (και όχι λάθος όνομα διότι δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ουσιαστικό «λάθος» σαν επιθετικό προσδιορισμό)

«Κατ’ αρχάς, θέλω να σου πω κάτι» (και όχι καταρχήν, θέλω να σου πω κάτι διότι το καταρχήν  δεν έχει τη σημασία του «αρχικά» αλλά του «κατά κανόνα»)
Πώς είσαι (τονισμένο) (και όχι πως είσαι διότι το «πως» είναι ειδικός σύνδεσμος και όταν το χρησιμοποιούμε σαν ερωτηματικό μόριο, τονίζεται. Ομιώς και το «πού» )

Το άρα δεν είναι σωστό να συνοδεύεται από το λοιπόν ( «άρα λοιπόν» ) ούτε και υποκαθίσταται βέβαια από το άραγε.

Τέλος

∆εν χρησιµοποιείται το «κύριος» ή το «κυρία» για πρόσωπα που έχουν αποβιώσει (καθώς δεν είναι πλέον κύριοι του εαυτού τους)
Ούτε όταν παρουσιάζουµε κάπου τον εαυτό µας
ενώ το «κ.κ.» χρησιµοποιείται µόνο στο γραπτό λόγο :  Γράφουµε «οι κ.κ. οµιλητές» αλλά εκφωνούµε πάντα «οι κύριοι οµιλητές»

 

Φωτογραφία από <a href=»https://pixabay.com/el/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1632912″>Gerd Altmann</a> από το <a href=»https://pixabay.com/el/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1632912″>Pixabay</a>