Σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   άρθρου  7   παρ.   1,2,3   και   4  του  καταστατικού θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ   Ν.  ΛΑΡΙΣΑΣ, που  θα  πραγματοποιηθεί  στο   ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας ( Καψούρη 4 )  την  Κυριακή   22  Σεπτεμβρίου  2019  στις  10:00π.μ.  με  τα  παρακάτω   θέματα:

·        Απολογισμός  πεπραγμένων

·        Οικονομικός   απολογισμός

·        Έκθεση  Εξελεγκτικής  Επιτροπής

·        Έγκριση  απολογισμών

·        Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου

Πηγή: larissanet.gr