Σας προσκαλούμε σε
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Δευτέρα 21  Οκτωβρίου  2019
και  ώρα 17:55 σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, προκειμένου να συζητήσουμε και
να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Πηγή: heraklion.gr