Με αφορμή δημοσίευμα για την  κατάσταση στο Γ.Ν. Γρεβενών.

Με κάθε σεβασμό στην αγωνία των πολιτών που προσέρχονται στο Γ.Ν. Γρεβενών, θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:

Οι διοικούντες  δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, έχουν ονοματεπώνυμα και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Η αναφορά περί

«Η ήσσονος προσπάθεια και η ολιγωρία των διοικούντων».

Καλό θα είναι , αν είναι δυνατό, να γίνει πιο συγκεκριμένη. Οι γενικότητες δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων, παρά διαχέουν ένα κλίμα ανασφάλειας.

Από μέρους της διοίκησης του Γ. Ν. Γρεβενών  και του Διοικητή έχουν γίνει ΟΛΕΣ οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση.

Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι δεν είναι ο Διοικητής αυτός που προσλαμβάνει προσωπικό, ούτε αυτός που μπορεί να μετακινήσει προσωπικό από όμορα νοσοκομεία.

Επίσης η αναφορά

«οδήγησαν το “Κραταιό” άλλοτε Νοσοκομείο μας».

Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί σε ποιο διάστημα αφορά.

 

Ο Διοικητής 
Γ.Ν.Γρεβενών  

Παντελεήμων Αλεξιάδης