Η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας

και το Γραφείο Υποστήριξης Συνεργατικών Σχηματισμών–Clusters, της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας

καθώς και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ,

προσκαλεί εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και ιδιώτες αγρότες

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα

 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΕΛΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (CLUSTER AGROLABS) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ»

 

που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

(οδός μητροπόλεως 42, Βέροια)

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί

από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 17:00 – 20:30.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου

«AgroLabs» «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

AgroFood Innovation Clusters»

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι ακριβείς ώρες και η θεματολογία του σεμιναρίου παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 319717 (Νικόλαος Παπαδόπουλος)

2331 350104 (Μιμή Γαλοπούλου)