Ομιλία για την αρτηριακή πίεση στοΚΗΦΗ Νέας Αλικαρνασσού

Ομιλία με θέμα:
«Αρτηριακή Υπέρταση» πραγματοποιήθηκε πριν μερικές μέρες στο Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων Νέας Αλικαρνασσού, με ομιλητή τον κ. Μιχάλη Ροβίθη, Επίκουρο
Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Σχολής Επιστημών Υγείας,
Τμήματος Νοσηλευτικής και Αναπληρωτή Διευθυντή Εργαστηρίου Διεπιστημονικής
Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Το ΚΗΦΗ, που λειτουργεί υπό την
αιγίδα της ΔΗΚΕΗ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο
πλαίσιο του του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020, γέμισε από κόσμο
που θέλησε να ενημερωθεί για το θέμα και να ακούσει τον ειδικό.

Πηγή: heraklion.gr