Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 των δημοσίων έργων του  Leader ν. Λάρισας, για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης.

Πρόκειται για 21  έργα στο νομό Λάρισας,  συνολικού προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ.

«Τα έργα  δημοσίου χαρακτήρα του Leader που εντάσσουμε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συμβάλουν με καθοριστικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργα υποδομών όπως παιδικοί σταθμοί,  έργα οδοποιίας, υποδομές αναψυχής και  αναπλάσεις χώρων εντός των οικισμών,   έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,  καθώς και η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων με μεγάλη απήχηση και προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τα χωριά, δημιουργεί  προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μείνουν στην ύπαιθρο και στηρίζει κάθε προσπάθεια που διατηρεί άσβεστη τη λαϊκή μας παράδοση και κληρονομιά».

Αναλυτικά τα έργα που εντάχθηκαν είναι τα εξής:

ΑΕΝΟΛ
Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»
Τίτλος Πράξης/Υποέργου Πράξης/Υποέργου Δικαιούχος Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (€)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 293.900,00 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 299.999,66 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΒΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 153.902,60 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 136.249,96 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 90.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 974.652,22 €
Υποδράση  19.2.4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 599.999,99 €
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 454.070,10 €
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΟΤ Γ 304Β) ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 107.000,00 €
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.336.070,09 €
Υποδράση 19.2.4.5 : «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 175.805,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 50.000,00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 600.000,00
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 203.000,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ 295.433,85
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΠΊΣΤΊΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 29.283,80
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 391.600,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΠΊΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 38.576,40
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΠΊΣΤΊΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11.904,00
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛIT/ΣΜΟΥ ΑΘΛ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 57.376,99
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 18.317,28
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 11.618,80
ΣΥΝΟΛΟ 4.193.638,43 €

Πηγή: larissanet.gr