Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Κέντρου Μελετών για τη Μαύρη Θάλασσα για το 2020, με τη συμμετοχή της χώρας μας, συζητήθηκε στην Αθήνα  στην 48η συνάντηση του ΔΣ.

Ο Πρέσβης  της Δημοκρατίας της Μολδαβίας  στην Ελλαδα Ανατόλ Vangheli εκτίμησε τη δραστηριότητα του Cismn για το 2019 και συγχαίρει τον κ. Γεώργιο mitrakos για την εκ νέου εκλογή του ως Γενικός Διευθυντής.

Ο Cismn είναι φορέας του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας της μαύρης θάλασσας που επικεντρώνονται στην έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση στην περιοχή της μαύρης θάλασσας.