Το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει να επεκτείνει το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής σακκούλας μεταφοράς και σε εκείνη με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις και ως προς τη διάθεση των εσόδων από το συγκεκριμένο ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος.

Το περιβαλλοντικό τέλος το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 0,09 ευρώ θα επεκταθεί σε δύο κατηγορίες:

Α) Στις πλαστικές σακκούλες πάχους άνω των 50 μικρών (μm)

Β) Σε κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες έως τώρα εξαιρούνται από τη σχετική ρύθμιση, δηλαδή περίπτερα και υπαίθριες αγορές (λαϊκές κ.τ.λ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρμογήγς του μέτρου η χρήση της λεπτής πλαστικής σακκούλας μειώθηκε κατά 80%

Πλέον, από την κατανάλωση έως και 240 λεπτών σακκουλών ανά άτομο το χρόνο (πριν από την εφαρμογή του μέτρου) έχουμε πέσει περίπου στις 60 σακκούλες ετησίως ενώ ο στόχος είναι έως το 2025 η κατανάλωση να πέσει στις 40 σακούλες.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος ανέρχονται σε περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ.

 

Πηγή φωτογραφίας: Φωτογραφία από <a href=»https://pixabay.com/el/users/cocoparisienne-127419/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=850874″>cocoparisienne</a> από το <a href=»https://pixabay.com/el/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=850874″>Pixabay</a>