Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Προσεγγίζοντας την Έννοια του Εθελοντισμού». Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο Τμήμα Εθελοντών του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας – ΟΚΑΝΑ και το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων (ΕΣΕ) του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ την έννοια του οργανωμένου εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και να ενθαρρυνθούν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις στο μέλλον.
Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου καθώς και μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ βρήκαν το εργαστήριο εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για την έννοια του οργανωμένου εθελοντισμού. Μέσα από βιωματικό τρόπο συζητήθηκαν τα οφέλη που αποκομίζουν αλλά και οι δυσκολίες που συναντούν οι εθελοντές στο έργο τους, δόθηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών και γεννήθηκε το ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες για την εμπλοκή τους σε εθελοντικές δράσεις.
Το εργαστήριο συντόνισαν οι Εκπαιδευτές του Τμήματος Εθελοντών του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης Λάρισας – ΟΚΑΝΑ κ.κ. Αλέξανδρος Ζαμάνης, Κοινωνιολόγος και Χρήστος Λαμπρογιώργος, Κοινωνικός Λειτουργός με τη στήριξη εθελοντών.

Πηγή: larissanet.gr