ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Δ.ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 για το Δήμο Δεσκάτης ,που κατέθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Καραστέργιος Δημήτριος υπερψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο Δεσκάτης,Λαμβάνοντας 12 ψήφους από τους 21 δημοτικούς συμβούλους, αφού στηρίχθηκε από το συνδυασμό «δημοτική συμμαχία» του κ. Μωυσιάδη.
Συγκεκριμένα ο συνδυασμός του κ. Καραστέργιου κατέθεσε μετά από συνεργασία με τον συνδυασμό του κ. Μωυσιάδη ,αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, πρόταση τεχνικού προγράμματος για το 2020, το οποίο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα , δίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας , βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών , εγγυάται την ισόρροπη ανάπτυξη και διασφαλίζει την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια ,αφού η προηγούμενη η αρχή εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων υποδομής για την περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η πρόταση του τεχνικού προγράμματος που κατέθεσε ο συνδυασμός του κ. Κορδίλα ,καταψηφίστηκε με ψήφους 13 κατά και 8 υπέρ .