Προκειμένου
ο Δήμος Ηρακλείου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν επιβληθεί
λόγω της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας,
είναι απαραίτητη η προσαρμογή της πολιτιστικής της πολιτικής. Η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού – Εθελοντισμού, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα και στις νέες
συνήθειες που δημιούργησαν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο περνάει σε μια
νέα ψηφιακή εποχή με στόχο την ψηφιακή αναπαραγωγή όλων των παραγομένων
πολιτιστικών δράσεων μέσα από το διαδίκτυο.

Η ψηφιακή
εποχή αλλάζει τα πάντα γύρω μας και μας επιβάλει να σκεφτούμε  με όρους του μέλλοντος για το πώς θα
αναδείξουμε τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει ο Δήμος μας
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.   Οι  δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον
τομέα του πολιτισμού μπορούν να προσφέρουν μια νέα προοπτική τόσο για τη
δημιουργία και την προβολή όσο και για την διαχείριση του.

Το υπάρχον
πλούσιο υλικό που θα παραχθεί, θα ψηφιοποιηθεί
και θα διαδοθεί μέσα από νέες βάσεις δεδομένων και θα γίνει
προβάσιμο  εύκολα και άμεσα σε ένα
ευρύτερο, παγκόσμιο κοινό. 
Με άξονα
τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, η ψηφιακή πολιτιστική στρατηγική μας έχει
ως στόχο να φέρει τον πολιτισμό στο επίκεντρο, να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία
και την οικονομία  ως ουσιαστικό μέσο για
τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής  και της
ανταγωνιστικότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται ραγδαία αύξηση της
επισκεψιμότητας των χρηστών του διαδικτύου σε πολιτιστικά προϊόντα.

Η χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών και των δικτύων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη δημόσια
αξία της πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Ηρακλείου.  Η ψηφιακή τεχνολογία και το Διαδίκτυο
αναδιαμορφώνουν τη σχέση του πολιτισμού με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η
τεχνολογική εξέλιξη προσφέρει διαρκώς υψηλότερη ταχύτητα και διαθεσιμότητα του
πολιτιστικού προϊόντος, και η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  την καθιστά προσβάσιμη  και διατηρητέα για τις μελλοντικές γενιές ενώ
παράλληλα η επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο
εμπορική όσο και πολιτιστική.

Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό υποστηρικτικό εργαλείο
στην πολιτιστική διαχείριση, καθώς με τη χρήση τους επιτυγχάνουν  βασικούς στόχους όπως:

 • Η
  προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας μέσα
  από τα νέα ψηφιακά κανάλια
 •  Η
  δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη
  μελλοντική βιωσιμότητα του ψηφιακού πολιτισμού
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη διασύνδεση
  του πολιτισμού με τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα και τον
  τουρισμό.
 • Η διατήρηση και η αύξηση του κύρους της
  πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η εξυπηρέτηση – ενημέρωση του κοινού που
  δεν  έχει την δυνατότητα φυσικής
  πρόσβασης

Τα
πλεονεκτήματα που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλαπλά καθώς με
την χρήση τους μπορούμε να γνωρίζουμε
καλύτερα τι έχει μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο, να μας οδηγήσει στην
αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ενώ οι συνεχείς ανανεώσεις αναρτήσεων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσδίδουν φιλικότερο χαρακτήρα και κάνουν τους
χρήστες να νιώθουν ότι ανήκουν σε μία «ομάδα» με κοινά ενδιαφέροντα. Ο Δήμος
Ηρακλείου διαθέτει  πλούσιο και ποιοτικό
πολιτιστικό περιεχόμενο το όποιο μπορεί με τα αντίστοιχα κανάλια επικοινωνίας
να το διαθέσει δωρεάν με το πάτημα μόνο ενός πλήκτρου και έτσι με απλό και
εύκολο τρόπο να το διαθέσει στο κοινό που το αναζήτα.

Με αυτόν
τον τρόπο η διάθεση του πολιτιστικού προϊόντος που έχει παράγει  αλλά και θα παράγει μελλοντικά ο Δήμος
Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια θα οδηγήσει:

1)
Στη
διεύρυνση του κοινού

2)
Στην
προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών

3)
Στην
προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

4)
Στην
μακροχρόνια  διατήρηση του

5)
Στην
επαναχρησιμοποίηση του με πολλαπλούς τρόπους στο μέλλον

6)
Στην
ενεργοποίηση δημιουργικών δυνάμεων

7)
Στην
κάλυψη ποικίλων αναγκών με την ανοιχτή πρόσβαση του κοινού σε πληθώρα
υλικού.

Η Τεχνολογία επιδρά ολοένα και περισσότερο
στον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν το
πολιτιστικό περιεχόμενο.   Η ψηφιακή
προώθηση (e-promotion) θα συντηρήσει την εικόνα, την ταυτότητα και τη φήμη της
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την
αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητά του.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο δημιουργήθηκε
από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, ένα
επίσημο διαδικτυακό κανάλι στο Youtube Channel  http://www.youtube.com/c/HeraklionArtsCulture το όποιο θα υποστηρίξει την παρουσίαση
των εκδηλώσεων που ήδη έχει πραγματοποιήσει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού &
Εθελοντισμού τα προηγούμενα έτη καθώς και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει
μελλοντικά.

Ας είμαστε όλοι καλά, να ξανανταμώσουμε
στους ίδιους χώρους, με το ίδιο κέφι, την ίδια διάθεση και χωρίς τις
απειλές  που θέτουν τις δράσεις μας σε
περιορισμούς.

Πηγή: heraklion.gr