Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και φέτος – αυτή την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για όλους χρονιά – διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης Μηχανογραφικού για το 2020, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Labora και ομιλητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου, 4ο πεδίο 17.00 – 19.00 και 1ο πεδίο 19.00 – 21.00 και την Τετάρτη 1 Ιουλίου, 3ο πεδίο 17.00 – 19.00 και 2ο πεδίο 19.00 – 21.00.

Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και θα γίνει αναφορά στα εξής:

  • Επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολό τους και διαχωρισμό των τμημάτων σε ομάδες.
  • Διαφορές μεταξύ τμημάτων.
  • Νέα δεδομένα μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι.
  • Μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες κ.λ.π.
  • Πορεία των βάσεων και δεδομένα.
  • Ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού.
  • Επαγγέλματα του μέλλοντος μετά τον κορονοϊό.
  • Ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μαθητές Γ΄ Λυκείου και τους γονείς τους, αλλά και σε μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα επόμενα χρόνια.

Οι μαθητές μπορούν να απευθυνθούν στις γραμματείες των φροντιστηρίων του Συλλόγου για τον τρόπο σύνδεσης στο σεμινάριο.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.ΔΥ.Μ