Σε ανακοίνωση που υπογράφουν οι κ.κ. Νίκος Ντόλας και Θωμάς Ρετσιάνης επισημαίνονται τα εξής:

«Ο όμιλος πολιτικού διαλόγου «Λάρισα» αποτελεί μία συλλογική πρωτοβουλία ενεργών Λαρισαίων πολιτών. Προέκυψε ως φυσική συνέχεια πολιτικών προβληματισμών που μορφοποιήθηκαν, με στόχο να εκφραστούν θέσεις και προτάσεις προς την κατεύθυνση μιας νέας πολιτικής θεώρησης για την πόλη. Προσδοκούμε μέσω του ομίλου να εγκαταστήσουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας και τα προτείνουμε ένα εργαλείο ανοιχτού διαλόγου.

Γιατί όμιλος; Γιατί με τον όρο αυτό επιθυμούμε να καταδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της πρωτοβουλίας.

Γιατί πολιτικός διάλογος; Γιατί ο διάλογος είναι αξονικό στοιχείο της πολιτικής και χωρίς αυτόν η δημοκρατία είναι νωθρή.

Γιατί Λάρισα; Γιατί επιθυμούμε να εισάγουμε την πολιτική στα κοινά της πόλης  μας.

Ελπίζουμε η νέα αυτή θεώρηση να φέρει αγαθό αποτέλεσμα».

Πηγή: larissanet.gr