Ερώτηση για τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια – ομηρία του επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ, κατέθεσαν προς τον υπουργό Υγείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης και Γιώργος Λαμπρούλης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Για άλλη μια φορά οι επικουρικοί εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της πληρωμής τους και της παραμονής στη θέση τους με βάση τις αποφάσεις του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 304 και 305/2017, που αναφέρουν πως “Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί μετά από παράταση προηγούμενων όμοιων καθ΄υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 24 μηνών είναι αυτοδίκαια άκυρες”.

Μόνο στο ΠΑΓΝΗ οι επικουρικοί εργαζόμενοι είναι 63 (32 γιατροί και 31 λοιπό προσωπικό). Οι περισσότεροι από το επικουρικό προσωπικό προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ το 2013 ενώ 10 από αυτούς προσλήφθηκαν το 2016. Η τροπολογία του Υπουργείου

Υγείας για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, με εξαίρεση τους γιατρούς, απλώς μεταθέτει για λίγο (μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου) την απόλυσή τους.

Η συνέχιση της θητείας τους θα γίνει με υπογραφή νέων συμβάσεων και με ανώτατο χρονικό όριο τις 31/5/2019 (χρόνος απόλυσης των επικουρικών εργαζομένων) ενώ για τους επικουρικούς γιατρούς, που υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Η προκήρυξη που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει στο σύνολο τους εργαζομένους ενώ η υπογραφή των νέων συμβάσεων ενδεχομένως να μη γίνει για όλους τους επικουρικούς εργαζόμενους, καθώς προβλέπεται η εκτίμηση των “αναγκών” από τις διοικήσεις των ΦΠΥΥ στους οποίους εργάζονται. Παράλληλα, η θητεία μπορεί να είναι μικρότερη από τις 31/5/2019, αν στο μεταξύ ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να προέλθει από το υπάρχον επικουρικό προσωπικό, ούτε ως “πρόσωπα” ούτε ως αριθμός.

Έτσι, δεκάδες τμήματα που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά των επικουρικών απειλούνται με σοβαρή δυσλειτουργία σε περίπτωση απόλυσής τους, ενώ παράλληλα μένει αναξιοποίητη η πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας στα νοσοκομεία. Αυτοί οι εργαζόμενοι, εκτός από το ότι ζουν σε καθεστώς συνεχούς εργασιακής ανασφάλειας, με συνεχή αγωνία για την ανανέωση των συμβάσεων τους, στερούνται στοιχειωδών εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να δώσει οριστική λύση στο θέμα καταργώντας τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μονιμοποιώντας όλους όσους ήδη εργάζονται και πραγματοποιώντας μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα;».