Σκοπός του STEM είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ακαδημαϊκής υπεροχής με έμφαση στην καινοτομία, στη δημιουργικότητα, στην κριτική σκέψη και στην ανάπτυξη των επιμέρους ικανοτήτων των μαθητών μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά, στην τεχνολογία και στη μηχανική, το οποίο συνδέει μεταξύ τους όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του ιδρύματος.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
stem@anatolia.edu.gr
https://www.anatolia.edu.gr
Κλήση 231 039 8289
Πηγή: www.anatolia.edu.gr